Catalogul tematic
Тематический каталог

Repatrierea mijloacelor băneşti


Articolul 2. Noţiuni de bază
Încasarea de la nerezidenţi, în termenul stabilit, a mijloacelor băneşti aferente exportului de mărfuri, prestării de servicii/lucrări nerezidenţilor, precum şi altor operaţiuni şi tranzacţii externe în conturi deschise la băncile licenţiate în Republica Moldova, volumul mijloacelor fiind indicat în declaraţia vamală, iar costul serviciilor prestate sau al lucrărilor executate — în documentele confirmative (contract, acte privind lucrările executate sau serviciile prestate, factură/invoice)

LEGE Nr. 1466 din 29.01.1998


lex.justice.md

22
01 2013
5967

Aspecte metodologice privind reglementarea repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri şi servicii provenite din tranzacţiile economice externe, precum şi a urmăririi sancţiunilor pecuniare aplicate pentru nerespectarea procedurilor de repatriere

Întru excluderea interpretărilor ambigue a prevederilor imperative ale art. 197 din Codul fiscal, alineatul 7 de la pagina 73 din Nr. 04(8) iulie 2012 a „Monitorului fiscal FISC.md” se consideră nul.


Detalii
22
01 2013
4816

Методологические аспекты регулирования репатриации денежных средств, товаров и услуг, полученных в результате внешнеэкономических сделок, а также взыскания штрафных санкций, наложенных за несоблюдение процедуры репатриации

В соответствии с положениями, предусмотренными ст. 2 Закона № 1466 от 29 января 1998 года о регулировании репатриации денежных средств, товаров и услуг, полученных в результате внешнеэкономических сделок (Официальный монитор Республики Молдова № 28-29 от 2 апреля 1998 года, ст. 203)


Detalii