Documente și comentarii

Forma PTDA2021: prelungire a termenului de prezentare a dărilor de seamă și achitare a obligațiilor fiscale

Astăzi, 23 aprilie 2021, în MO este publicat Ordinul nr. 219 din 20 aprilie 2021 al Serviciului Fiscal de Stat ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de prelungire a termenului de prezentare a dărilor de seamă fiscale și a termenului de stingere a obligațiilor fiscale pentru achitarea impozitelor, taxelor și altor plăți obligatorii” (în continuare – Regulament), prin care a fost aprobat formularul Cererii privind prelungirea termenului de prezentare a dărilor de seamă fiscale și a termenului de stingere a obligațiilor fiscale (Forma  PTDA-2021).

 

Amintim, prin Dispoziția nr. 2/2021 (pct.15) a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova (CSE), s-a stabilit dreptul întreprinderii, subiect al impunerii, de a beneficia de prelungirea termenului de depunere a dărilor de seamă fiscale pentru achitarea impozitelor, taxelor și altor plăți obligatorii conform dărilor de seamă fiscale respective, în cazul în care conducătorul întreprinderii (reprezentantul acestuia) și/sau o altă persoană cu funcție de răspundere a acestuia care, în virtutea atribuțiilor de serviciu, este obligată să prezinte dările de seamă fiscale și să stingă obligația fiscală în modul și în termenele stabilite de legislația în vigoare, se află în concediu medical în legătură cu tratamentul virusului SARS-CoV-2, la data limită de depunere a dărilor de seamă fiscale și de achitare a obligației fiscale către buget.
 

Astfel, Regulamentul este elaborat pentru cazurile imposibilității calculării, raportării și achitării impozitelor, taxelor și altor plăți obligatorii în contextul situației epidemiologice (COVID-19), având ca bază pct. 15 din Dispoziția nr. 2 al CSE.

 

Dreptul de prelungire a termenului de depunere a dărilor de seamă fiscale pentru achitarea impozitelor, taxelor și altor plăți obligatorii conform dărilor de seamă fiscale respective este aplicabil perioadelor fiscale al căror termen de prezentare a dărilor de seamă fiscale şi achitare a obligaţiei fiscale survine în perioada 1 ianuarie - 31 mai 2021.

 

Exercitarea dreptului menționat se efectuează în baza cererii depuse la Serviciul Fiscal de Stat – Anexă la Regulament, cu anexarea copiei certificatului medical și confirmării de la medicul de familie, potrivit căreia conducătorul întreprinderii (reprezentantul acestuia) și/sau o altă persoană cu funcție de răspundere a acestuia a beneficiat de concediu medical în legătură cu tratamentul virusului SARS-CoV-2.

 

În acest context, comunicăm că cererile de prelungire a termenului de depunere a dărilor de seamă fiscale, urmează a fi depuse prin utilizarea semnăturii electronice la adresa electronică: mail@sfs.md, sau pe suport de hârtie – la adresa Aparatului Central al Serviciului Fiscal de Stat: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr. 9.

Astfel, DDF, urmare a recepționării cererii și anexelor corespunzătoare, în termen de cel mult 2 zile, vor verifica dacă la data limită de depunere a dărilor de seamă fiscale și/sau de achitare a obligației fiscale către buget, pentru care se solicită prelungirea termenului, conducătorul întreprinderii (reprezentantul acestuia) și/sau o altă persoană cu funcție de răspundere a acestuia se afla în concediu medical în legătură cu tratamentul virusului SARS-CoV-2, în baza documentelor prezentate, precum și corectitudinea datelor incluse în cerere, în special a termenului indicat în pct. 15.4. din Dispoziția nr. 2 a CSE.
 

SFS, în termen de 15 zile de la prezentarea cererii și a documentelor aferente, va asigura ajustarea situației fiscale a contribuabilului în SI SFS, potrivit datelor indicate în cerere.

 

Totodată, relatăm că, pentru dările de seamă aferente BASS, în aceiași zi sau în ziua imediat următoare de la completarea Registrului cererilor privind prelungirea termenului de prezentare a dărilor de seamă fiscale și a termenului de stingere a obligațiilor fiscale pentru achitarea impozitelor, taxelor și altor plăți obligatorii, Direcția evidență și informații fiscale din cadrul SFS va remite cererea cu statutul acceptat, prin scrisoare de însoțire către Casa Națională de Asigurări Sociale, pentru asigurarea înscrierilor de rigoare în sistemul informațional al CNAS.

 

Ordinul nr. 219 al SFS a intrat în vigoare și este pus în aplicare începând cu data de 20 aprilie 2021.

author icon

Irina Cebaniuc

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1214 vizualizări

Data publicării:

23 Aprilie /2021 09:55

Catalogul tematic

Administrare fiscală | Dare de seamă fiscală | Legislație fiscală

Etichete:

termen de prezentare | dare de seamă | obligaţie fiscală

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon