Documente și comentarii

Impozitele și taxele locale în anul 2013

Conform art. 278 alin. (2) al Codului fiscal, baza impozabilă la impozitul pe bunurile imobiliare o constituie valoarea estimată a acestora. Evaluarea bunurilor imobiliare în scopul impozitării se efectuează de către organele cadastrale teritoriale, în conformitate cu Programul de măsuri privind implementarea noului sistem de evaluare a bunurilor imobile în scopul impozitării, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 670 din 09.06.2003, şi Regulamentul cu privire la evaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1303 din 24.11.2004. Conform art. 48 al Regulamentului menţionat, oficiile cadastrale teritoriale prezintă organelor fiscale informaţia despre fiecare bun imobiliar, care a fost evaluat, în volumul şi în termenele stabilite de legislaţie. Totodată, potrivit art. 279 alin. (5) al Codului fiscal, reevaluarea bunurilor imobiliare se efectuează de către organele cadastrale teritoriale o dată la trei ani, în modul stabilit de Guvern. Avînd în vedere acest fapt, care este modul de stabilire a bazei impozabile pentru impozitul pe bunurile imobiliare, în cazul în care certificatele eliberate de către organele cadastrale teritoriale la data de 01 ianuarie a anului de gestiune au vechime mai mare de 3 ani? Reieşind din prevederile capitolului 3 „Evaluarea şi reevaluarea bunurilor imobiliare în scopul impozitării” al titlului VI din Codul fiscal, evaluarea bunurilor imobiliare se efectuează pe calea evaluării în masă – în cazul obiectelor-tip ce constituie bunuri imobiliare şi pe calea evaluării individuale – în cazul obiectelor specifice (netipice). Metoda evaluării individuale a bunurilor imobiliare poate fi aplicată şi în baza deciziei instanţei judecătoreşti. Cadrul juridic al activităţii de evaluare a bunurilor şi drepturilor patrimoniale este stabilit prin Legea nr. 989-XV din 18.04.2002 „Cu privire la activitatea de evaluare” (în continuare – Lege). Conform Legii, scopul evaluării masive este determinarea valorii de piaţă sau a altei valori a unui grup de bunuri imobile cu caracteristici similare, la o dată concretă. Valoarea de piaţă, determinată prin metoda evaluării masive, este utilizată la calcularea bazei impozabile a bunurilor imobile. Rezultatele evaluării masive sînt valabile pentru perioada de timp dintre două evaluări. Totodată, reieşind din prevederile Regulamentului cu privire la evaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1303 din 24.11.2004, lucrările de evaluare a obiectelor evaluării, ce constituie obiecte ale impozitării, conform legislaţiei în vigoare, se execută de oficiile cadastrale teritoriale, în baza contractelor încheiate cu Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru (în continuare – Agenţie). Evaluarea se efectuează pe tipuri de bunuri imobile, în intervale de timp stabilite de legislaţie şi în baza unui plan aprobat de Agenţie. Data evaluării este considerată data de 1 iunie al anului în care sunt desfăşurate lucrările de evaluare sau reevaluare. Pentru bunurile imobile care au suferit schimbări considerabile de ordin juridic sau tehnico-economic, în urma cărora valoarea bunului imobil a crescut sau a scăzut, anual, în perioada dintre două reevaluări şi în baza unui plan aprobat de Agenţie, se efectuează reevaluarea specială. Este de menţionat că, conform art. 285 al Codului fiscal, Agenţia anual prezintă Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, cel tîrziu pînă la 1 februarie, informaţia cu privire la fiecare obiect şi subiect al impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare. În cazul intervenirii unor modificări în informaţia ce se referă la obiectele şi/sau la subiecţii impunerii, Agenţia prezintă o informaţie actualizată în termen de 10 zile după încheierea trimestrului gestionar. Totodată, conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 670 din 09.06.2003 „Despre aprobarea Programului de măsuri privind implementarea noului sistem de evaluare a bunurilor imobile în scopul impozitării”, rezultatele obţinute în urma evaluării bunurilor imobile, precum şi modelul în baza căruia au fost efectuate calculele, urmează a fi comunicate deţinătorilor acestora. Avizele privind valoarea estimată a bunului imobil, precum şi principalele caracteristici ale bunului imobil, în baza cărora bunul imobil a fost evaluat, urmează a fi expediate proprietarilor. Avizele urmează a fi întocmite şi expediate de către oficiile cadastrale teritoriale, cu două luni înainte de prezentarea datelor despre valoarea bunurilor imobile, organelor fiscale teritoriale. Drept urmare, impozitul pe bunurile imobiliare urmează a fi calculat, reieşind din ultima valoare estimată a bunului la situaţia din 1 ianuarie al anului fiscal în curs şi cota concretă stabilită de către autorităţile reprezentative a administraţiei publice locale, pentru categoria respectivă de bunuri imobile.
author icon

Stela Guțu

author icon

Ludmila Mițova

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

4532 vizualizări

Data publicării:

02 Iulie /2013 17:57

Catalogul tematic

Impozitul pe venit | Impozitul pe bunurile imobiliare | Taxele locale

Etichete:

impozite | Taxe locale | impozitului pe bunurile imobiliare

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon