21
10 2019
928

Ordinul nr. 448 din 18.10. 2019 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

1. (29.1.3.5.23) Are oare dreptul entitatea să calculeze în scopuri fiscale amortizarea aferent imobilului care nu este dat în exploatare? 2. (29.1.3.5.20) Are dreptul agentul economic să deducă cheltuielile aferente reparației porțiunii de drum public, care constituie singura cale de acces la întreprindere? 3. (29.1.3.5.19) Care este modul de deducere a costurilor de reparaţie a bunurilor utilizate în activitatea de întreprinzător în baza contractului de comodat? 4. (29.1.3.5.18) Se vor permite la deducere în scopuri fiscale cheltuielile suportate aferent reparației mijloacelor fixe ale entității? 5. (29.1.3.5.16) Se permite la deducere în scopuri fiscale amortizarea mijlocului fix procurat de către producătorul agricol în cazul în care ulterior acesta a obținut subvenție pentru compensarea (integrală sau parțială) a cheltuielilor ce țin de procurarea acestuia? 6. (29.1.3.5.14) Se va permite la deducere amortizarea proprietății date în locațiune, care potrivit Standardului Național de Contabilitate „Investiții imobiliare” în contabilitate este recunoscut ca investiție imobiliară? 7. (29.1.3.5.13) Cum urmează a fi determinate durata de funcţionare a unui mijloc fix pentru calcularea amortizării în scopuri fiscale, în cazul în care aceasta nu se regăsește în Catalogul mijloacelor fixe și activelor nemateriale? 8. (29.1.3.5.11) Are dreptul entitatea de a calcula și a deduce în scopuri fiscale, amortizarea pentru activele, valoarea cărora depășește pragul de semnificație, stabilit în scopuri financiare, dar este mai mică de 6000 lei? 9. (29.1.3.5.10) Există temei de calculare și deducere a amortizării în scopuri fiscale, în cazul în care mijlocul fix a fost utilizat parțial în activitatea de întreprinzător pe parcursul perioadei fiscale, sau a fost utilizat parțial din punct de vedere a capacității sale depline? 10. (29.1.3.5.9) Se calculează amortizarea în scopuri fiscale pentru mijloacele fixe primite ca aport la capitalul statutar? 11. (29.1.3.5.8) Cum urmează a fi deduse cheltuielile privind obiectele de mică valoare și scurtă durată de către un agent economic care aplică IFRS? 12. (29.1.3.5.7) Care este modalitatea de deducere a cheltuielilor legate de reparația unui mijloc fix conform contractului de leasing operațional, locațiune, concesiune, arendă? 13. (29.1.3.5.6) Care este valoarea de intrare a mijloacelor fixe procurate? 14. (29.1.3.5.5) Se permite la deducere amortizarea mijloacelor fixe primite cu titlu gratuit? 15. (29.1.3.5.4) Se consideră ca venit impozabil în scopuri fiscale, sumele primite ca despăgubire de asigurare, îndreptate la procurarea proprietății analogice pierdute forțat? Se permite la deduceri în scopuri fiscale, valoarea fondului fix casat ca rezultat al pierderii forțate? 16. (29.1.3.5.2) Cum se calculează amortizarea fondurilor de bibliotecă?

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.