Documente și comentarii

Ordinul SFS nr. 465 din 07.09.2020 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

(11.6.2) Cine calculează impozitul pe avere şi cum sunt înştiinţaţi subiecţii impunerii privind obligaţiile fiscale calculate?

 

(6.3.7.2) Poate consiliul local să acorde contribuabililor scutiri suplimentare celor prevăzute de legislaţie în partea ce ţine de achitarea taxei de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale?

  (6.3.5.2) Cine poartă responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele locale şi pentru prezentarea dării de seamă la taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale?

 

(6.2.7.2) Poate consiliul local să acorde contribuabililor scutiri suplimentare celor prevăzute de legislaţie în partea ce ţine de achitarea taxei pentru amenajarea teritoriului?

(6.3.5.1) Care este termenul de achitare şi unde se achită taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale?

 

(6.2.5.4) Cine poartă responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele locale şi pentru prezentarea dării de seamă la taxa pentru amenajarea teritoriului?

 

(6.2.3.1) Care este cota taxei pentru amenajarea teritoriului?

(6.1.13) Sunt în drept contribuabilii să beneficieze de alte scutiri la plata taxelor locale, decât cele prevăzute în Codul Fiscal?

 

(6.1.8) În ce condiţii se pot modifica sau anula taxele locale stabilite prin deciziile consiliilor locale?

 

(6.1.5) Cum se stabilește cota impozitelor și taxelor locale?

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon