11
01 2019
7610

Prezentarea în adresa SFS a informației despre împrumuturile rambursate

În ce cazuri întreprinderile urmează să prezinte la fisc informaţia despre împrumuturile restituite/rambursate persoanelor fizice în anul 2018?

 

Conform completărilor operate la art.22611 din Codul fiscal, începând cu 1 ianuarie 2018, persoanele care desfășoară activitate de întreprinzător, cu excepția deținătorilor de patente de întreprinzător și a persoanelor fizice care practică activitate independentă, sunt obligate să prezinte Serviciului Fiscal de Stat informația privind împrumuturile contractate de la persoane fizice în perioada anului fiscal și cele rambursate persoanelor fizice.

 

Completările au fost operate prin Legea nr. 288 din 15 decembrie 2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative. La SFS nu urmează a fi prezentată informația despre oricare împrumut sau rambursare a acestuia, ci doar informația privind contractarea și rambursarea împrumuturilor pe parcursul unui an fiscal, reflectate în contabilitatea întreprinderii, ce depăşesc, cumulativ, suma de 200 mii de lei.

 

Spre exemplu, persoana fizica X a împrumutat entității 300 mii lei în anul 2014 şi 50 mii lei în anul 2016. În anul 2018, întreprinderea a rambursat persoanei fizice 250 mii lei, dintre care 200 mii lei pentru restituirea împrumutului contractat în anul 2014 şi 50 mii lei – pentru împrumutul contractat în anul 2016. Astfel, luând în considerare faptul că suma împrumutului restituit în anul 2018 depăşeşte 200 mii lei, întreprinderea urmează să prezinte în adresa SFS informaţia despre această tranzacţie. Modul, structura și termenele de prezentare a informației este stabilit prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.427 din 21 august 2018 „Cu privire la stabilirea modului, structurii şi termenelor de prezentare a informaţiei de către subiecţii nominalizaţi în art.92 și 22611 din Codul fiscal”. Prima perioada de raportare conform Ordinului SFS nr. 427 este informația aferentă anului 2018, iar darea de seamă urmează a fi prezentată SFS până la data de 25 februarie 2019.

 

Astfel, toate persoanele care desfășoară activitate de întreprinzător, cu excepția deținătorilor de patente de întreprinzător și a persoanelor fizice care practică activitate independentă sunt obligate să prezinte Serviciului Fiscal de Stat informația privind împrumuturile rambursate persoanelor fizice în perioada anului începând cu 2018, chiar dacă aceste sume au fost împrumutate anterior, în cazul în care suma rambursată depăşeşte 200 mii lei. Sancţiunile pentru încălcarea modului de prezentare a informaţiei sus-menţionate sunt stabilite în art. 253 alin. (6), (7) și (8) din CF1.

 

_____________________________ 1 Articolul 253. Împiedicarea activităţii Serviciului Fiscal de Stat … (6) Prezentarea tardivă a informaţiei prevăzute la art.22611 alin. (5) de către persoanele indicate la art.22611 alin. (2) se sancţionează cu amendă de la 1,5% la 2,5% din suma indicată în informaţia prezentată tardiv, dar nu mai mult de 25 mii de lei. (7) Prezentarea informaţiei prevăzute la art.22611 alin.(5) neautentice de către persoanele indicate la art.22611 alin. (2) se sancţionează cu amendă de la 5% la 10% din diferenţa dintre suma care urma să fie indicată şi cea indicată în informaţie, dar nu mai mult de 50 mii de lei. (8) Neprezentarea informaţiei prevăzute la art.22611 alin.(5) de către persoanele indicate la art.22611 alin.(2) se sancţionează cu amendă de la 10% la 20% din suma care urma să fie indicată în informaţie, dar nu mai mult de 150 mii de lei…

4 comentariu

avatar
Buna ziua! Daca fondatorul acorda un imprumut intreprinderii sale (SRL) suma pina la 200000 lei atunci informatia nu se prezinta la fisc?
avatar
Doamna Marina, am studiat toate articolele,dar asa si nu am gasit raspuns concret. Daca fondatorul SRL acorda SRL sau un imprumut fara dobinda de pina la 200mii lei in anul 2020 si tot in acest an SRL intoarce suma integrala inapoi fondatorului prezentam sau nu informatia la fisc? Sa inteleg din cele citite ca totusi nu?
avatar
Stimată doamnă, în articolele expediate Dvs se regăsește link-ul activ la Ordinul SFS nr.427/2018. Acesta, în NOTĂ EXPLICATIVĂ privind modul de completare a anexei nr.11 “Informaţia prezentată de persoanele care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi a persoanelor ce practică activitate independentă privind contractarea/rambursarea împrumuturilor pe parcursul anului fiscal de către persoanele fizice art.226/11 alin.(5) lit.i) din Codul fiscal” indică expres că: „1. În conformitate cu prevederile art.226/11 din Codul fiscal persoanele care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi a persoanelor fizice care practică activitate independentă – prezintă informaţia privind împrumuturile contractate de la persoane fizice în perioada anului fiscal şi cele rambursate persoanelor fizice” și „2. Informaţia se va prezenta în cazul dacă contractarea/rambursarea împrumuturilor pe parcursul unui an fiscal, reflectate în documentele de evidenţă contabilă a întreprinderii, depăşeşte cumulativ suma de 200 mii lei. În anexa dată sunt consemnate relaţiile economice referitoare la împrumuturile acordate contribuabilului de către persoane fizice, în baza contractelor încheiate după 1 ianuarie 2018 sau valabile la situaţia din 1 ianuarie 2018.” Astfel, informația urmează a fi prezentată. Zi bună în continuare să aveți.
Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.