Știri

Aprobarea formularelor tipizate noi

În Monitorul Oficial de astăzi, 18 ianuarie 2019, a fost publicat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 721 din 28 decembrie 2018 сu privire la aprobarea unor formulare tipizate. Este vorba despre formularele aferente: • Confirmării privind deținerea în proprietate sau posesiune și folosință temporară a utilajului şi tehnicii necesare procesului de producţie a serviciilor în proporţie de minimum 50% din totalul utilajului și tehnicii necesare • Raportului privind conformarea la modul de acordare a scutirii de TVA fără drept de deducere la importul materiei prime, al materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor necesare procesului propriu de producţie şi a scutirii de vărsarea la buget a TVA la livrarea mărfurilor produse şi la prestarea serviciilor. Conform Ordinului, Raportul se prezintă trimestrial de către întreprinderile şi organizaţiile asociaţiei nevăzătorilor, asociaţiei surzilor şi societăţilor invalizilor scutite de TVA fără drept de deducere la importul materiei prime, materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor necesare procesului de producţie, precum şi scutite de vărsarea la buget a TVA pentru mărfurile produse şi serviciile prestate cel târziu în ultima zi a lunii care urmează după trimestrul de raportare. Primul formular tipizat conține indicatori cu referire la valoarea utilajului și tehnicii deținute cu drept de proprietate sau în baza contractului de leasing financiar, valoarea utilajului și tehnicii primite în folosință în temeiul unui contract de leasing, dar și ponderea utilajului și tehnici deținute în proprietate. Formularul aferent Raportului conține declarația pe propria răspundere, anumite criterii ce vizează fondatorul, numărul salariaților, salariul mediu pe întreprindere, costul materiei prime etc. Totodată, la raport urmează a fi anexate și copiile unor documente: • a certificatului de înregistrare în calitate de organizație necomercială de către Agenția Servicii Publice • a certificatului privind atribuirea statutului de utilitate publică, eliberat asociațiilor nevăzătorilor, asociațiilor surzilor și societăților invalizilor fondatoare/asociate de către Comisia de certificare • a extrasului eliberat de către ASP, care atestă faptul că organizația are în calitate de fondator/asociat unic una dintre asociațiile nevăzătorilor, asociațiile surzilor sau societățile invalizilor • a ultimului raport financiar prezentat Biroului Național de Statistică; • a descifrării analitice a contului 123 “Mijloace fixe” • a documentului care confirmă că întreprinderea deține în proprietate sau în posesiune și folosință temporară utilajul și tehnica necesare procesului de producție/prestare a serviciilor în proporție de 50% din totalul utilajului • a documentului care confirmă costul materiei prime, al materialelor, articolelor de completare și accesoriilor autohtone sau importate, utilizate în procesul propriu de producție, în totalul consumurilor de producție (calculul costului unității de producție) • a documentului care confirmă calcularea salariilor persoanelor cu dizabilități în cuantumul stabilit pentru perioada a 3 luni anterioare • a documentului care confirmă angajarea persoanelor cu dizabilități în cuantumul stabilit sau lista salariaților cu indicarea persoanelor cu dizabilități angajate. Raportul, conform noului formular, urmează a fi prezentat începând cu trimestrul IV de raportare al anul 2018. Totodată, este abrogat Ordinul SFS nr. 460 din 24 noiembrie 2017 cu privire la aprobarea formularelor tipizate menționate. Ordinul nr. 721 a intrat în vigoare la data publicării.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

2195 vizualizări

Data publicării:

18 Ianuarie /2019 11:01

Catalogul tematic

T.V.A. | Noutăți | Persoană juridică | Ordine SFS

Etichete:

ordine sfs | SFS | formulare tipizate | persoane cu dizabilitati | materie primă | TVA | Monitorul Fiscal

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon