25
04 2019
940

Bugetul consolidat: venituri executate la nivel de 22,2%

Veniturile bugetului consolidat central la situația din 31 martie curent au fost executate în mărime de 13 225,7 mil. lei sau 22,2 % față de suma precizată în mărime de 59 472,8 mil. lei. Comparativ cu anul precedent, acestea au fost executate la nivel de 106,8%. Datele sunt incluse în Raportul privind executarea bugetului consolidat central la situația din 31 martie 2019. Din suma totală a veniturilor executate, 8 440,6 mil. constituie impozitele și taxele, ce reprezintă 22,6% din suma precizată de 37 337,4 mil lei. Acestea sunt în creștere cu 5,6% comparativ cu perioada similară din anul trecut. Veniturile din impozitul pe venit au constituit 2 164,1 mil. lei sau 30,1% din suma planificată de 7 189,4 mil. lei. Impozitul pe venitul persoanelor juridice a constituit 1 778,3 mil. lei, iar cel al persoanelor fizice a adus în buget 385,8 mil. lei, ceea ce reprezintă 26,2% față de suma aprobată de 1 472,7 mil. lei. Amintim că persoanele fizice sunt obligate să depună până la 2 mai curent declarația cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2018. Veniturile din impozitul pe proprietate au constituit 18,7 mil. lei sau 34% din suma planificată în acest sens, de 55 mil. lei. În același timp, veniturile din TVA reprezintă 4 482, 6 mil. lei sau 22,3% din suma prognozată pentru anul 2019 de 20 129 mil. lei. Comparativ cu anul trecut acestea au fost executate la nivel de 111,5%. Din suma totală, TVA la mărfurile produse și serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova a constituit 1 755 mil. lei, iar TVA la mărfurile importate – 3 245,8 mil. lei. Accizele au asigurat acumulări de 1 053,2 mil. lei, ceea ce reprezintă 15,7% din suma preconizată de 6 729,5 mil. lei, dintre care 101,4 mil. lei sunt din accizele la mărfurile produse pe teritoriul țării, iar 965,8 mil. - din accizele la mărfurile importate. La capitolul taxe vamale și alte taxe de import la buget au fost acumulate venituri în sumă de 261,1 mil. lei sau 20,4% din suma aprobată de 1 282,6 mil. lei, iar din alte taxe asupra comerțului exterior și a operațiunilor externe – 134,0 mil. lei sau 21,3% din suma planificată de 629,1 mil. lei. Veniturile din contribuțiile și primele de asigurări obligatorii au fost executate la nivel de 24,8% și constituie 4 275,8 mil. lei. Încasările din granturile primite de la guvernele altor state au constituit 9,2 mil. lei sau 19,9% din suma aprobată de 46,3 mil. lei, iar cele din granturile primite de la organizațiile internaționale – în sumă de 64,4 mil. lei, ceea ce reprezintă 3,4% din suma planificată. Totodată, veniturile din amenzi și sancțiuni se cifrează la 81,7 mil. lei, fiind în creștere cu 5,1% față de suma înregistrată în perioada similară din anul precedent. În același timp, la situația din 31 martie curent, cheltuielile au fost executate în sumă de 13 217, 2 mil. lei - 22% din suma aprobată de 60 294,8 mil. lei. Acestea sunt în creștere cu 18% comparativ cu indicatorul înregistrat în anul 2018. Cele mai multe cheltuieli sunt cele acordate pentru prestațiile sociale – 5 228,5 mil. lei, ce reprezintă o executare la nivel de 24% din suma planificată de 21 523,6 mil. lei și sunt în creștere cu 14% față de cheltuielile din anul trecut. Cheltuielile de personal au constituit 1 715,1 mil. lei și sunt executate în proporție de 23,9% din suma aprobată de 7 410,1 mil. lei. Executarea lor este la nivel de 107,1% comparativ cu anul precedent. Cheltuielile pentru bunuri și servicii constituie 1 839,1 mil. lei sau 18,3% din suma planificată, fiind în creștere cu 3% față de indicatorul respectiv din anul trecut. Activele nefinanciare constituie 270,8 mil. lei sau 5,4% din suma planificată de 4 916,1 mil. lei și a înregistrat o tendință de creștere cu 21,9% în comparație cu anul trecut. Astfel, mijloacele fixe constituie 142,6 mil. lei sau 3,8% din suma aprobată de 3 698,7 mil. lei, dintre care 68,1% reprezintă investițiile capitale. Datele arată că la 31 martie 2019 soldul bugetar a constituit 262,3 mil. lei, datoriile interne reprezintă 464,1 mil. lei, iar împrumuturile externe – 721,9 mil. lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.