15
02 2019
1114

Calculul amortizării prin metoda liniară, în ediția din februarie a revistei „Monitorul Fiscal FISC.md”

Dragi cititori, vă anunțăm că primul număr al revistei ”Monitorul fiscal FISC.md” din acest an (nr. 2(50)) în curând va ieși de sub tipar. Am depus tot efortul ca și în această ediție să găsiți informații actuale și relevante pentru activitatea Dvs. În această ediție venim cu un material despre utilizarea metodei de calcul a amortizării prin metoda liniară, fiind convinși că veți găsi răspunsuri la multe întrebări cu care vă confruntați la subiectul dat. Totodată, vă reamintim că P.P. „Monitorul fiscal FISC.md” a editat Codul fiscal actualizat pentru anul 2019, pe care deja îl puteți procura, precum și consulta în ediția electronică În ediția din februarie, în rubrica Documente și comentarii a revistei, veți găsi informații despre:
 • Colegiul Serviciului Fiscal de Stat. Activitatea și atribuțiile acestuia
 • Soluția fiscală individuală anticipată
În rubrica Practica fiscală vă oferim posibilitatea să luați cunoștință cu următoarele materiale:
 • Использование линейного метода начисления амортизации в целях налогообложения, elaborat de Galina Șpac)
 • Aspecte privind aplicarea TVA în cazul modificării regimului fiscal (autori Igor Lazari și Daniela Macovei.
 • Actul de achiziţie a serviciilor de locaţiune/arendă și a cheltuielilor aferente la transmiterea în arendă a terenurilor agricole. Aspecte juridice, fiscale și contabile, elaborat de Lidia Foalea și Olga Golban
 • Contractul de comodat. Aspecte fiscale și contabile, autori Olga Golban și Mariana Voloh
Totodată, în rubrica Contabilitate practică, vă propunem:
 • Франчайзинг (франшиза): учет и налогообложение, semnat de Natalia Țiriulnicova și Marcela Dima
 • Suportul I. P. CTIF în domeniul contabilității pentru autoritățile și instituțiile bugetare, autori Diana Grosu-Axenti și Iana Bețivu
 • Particularitățile întocmirii situațiilor financiare și rapoartelor speciale în Asociațiile de economii și împrumut, scris de Vasile Bucur și Valeriu Iașan
 • Implicații fiscale ale statutului de rezident și nerezident al cetățeanului străin la determinarea obligației privind impozitul pe venit, autori Veronica Sirețeanu și Alina Vragaleva-Platița
 • Repartizarea unor servicii prestate de terți: soluții practice și Gestionarea și administrarea provizioanelor aferent reparațiilor curente a imobilizărilor corporale, articole elaborate de Valentina Panuș și Angela Lupu
 • Основные средства: бухгалтерские и налоговые аспекты, material semnat de Ludmila Lapițcaia
 • Indicații metodice - suport pentru ținerea contabilității de către persoanele fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției, elaborat de Natalia Tonu
În Consultații juridice – rubrică în care sunt incluse evaluări ale cazurilor fiscale din punct de vedere juridic, informații despre practica judiciară, venim și de data aceasta cu un șir de materiale interesante:
 • Repatrierea mijloacelor băneşti date cu împrumut unui nerezident, elaborat de Victoria Belous
 • Condițiile efectuării controalelor fiscale pentru perioada de până la 1 ianuarie 2018, autor Alina Dadu
 • Procedura de determinare și comercializare a activelor neutilizate ale entităților cu capital de stat, articol semnat de Veronica Ursu și Ana Litocenco
 • Nedepunerea cererii introductive de intentare a procesului de insolvabilitate: consecințe pentru debitor, autor Valeria Nedelea
 • Stingerea obligației fiscale a persoanei decedate sau dispărute, elaborat de Irina Cebaniuc
 • Modificarea condițiilor achitării amenzii la locul constatării contravenției, material semnat de Marin Morcov
În rubrica Expert, vă prezentăm următoarele materiale:
 • Prezentarea declaraţiilor corectate: recuperarea sumelor achitate necuvenit la CNAS, autor Clara Sorocean
 • Achiziționarea serviciilor financiare de către entitățile cu capital de stat, la care au muncit Veronica Ursu și Ana Litocenco
 • Clasificarea în scopuri vamale a materialelor textile impregnate, îmbrăcate, acoperite sau stratificate cu material plastic alveolar, elaborat de Daniela Furtună
 • Documentele și informațiile care pot fi solicitate ca dovadă pentru stabilirea valorii în vamă, autor Maria Bârcă
În Microfon – rubrică în care venim cu opiniile, propunerile și sugestiile specialiștilor din diverse domenii, de data aceasta v-am pregătit următoarele două materiale:
 • Льготы – регулятор налоговой справедливости, elaborat de Ludmila Lapițcaia
 • Nomenclatura combinată a mărfurilor a Moldovei racordată la prevederile internaționale, de Daniela Furtună
Încheiem cu rubrica Întrebări-răspunsuri, în care, tradițional includem materiale elaborate de colaboratorii fiscali, cu răspunsuri la întrebările parvenite din partea contribuabililor, ce se referă la implementarea corectă și unică a legislației fiscale în vigoare. În actuala ediție vă propunem următoarele materiale semnate de Andrei Nevreanschi:
 • Exportul de servicii în cadrul realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională
 • Заполнение документа строгой отчетности при передаче подарочных сертификатов предприятию-покупателю
 • НДС при бесплатной передаче собственной продукции (материалов) с целью продвижения продаж на экспорт
 • Право на вычет НДС по расходам, понесенным на приобретение основных средств до момента получения статуса плательщика НДС
 • Отражение в Декларации по НДС операции по реализации основного средства по цене ниже себестоимости
 • Документальное оформление продаж в розничной торговле при продаже товаров с оплатой товара кредитной организацией
 • Отражение в Декларации по НДС приобретений компаний, оказывающих медуслуги Применение ставки НДС предприятием, ведущим различные виды деятельности
 • Сниженная ставка НДС на поставки осуществленные рестораном
 • Заполнение налоговой накладной при поставке товаров по сниженной и стандартной ставке НДС
 • Отражение в Декларации по НДС поставки товара/ услуги, освобожденной от НДС с правом вычета
Tot în această rubrică avem următoarele două articole elaborate de Daniela Gulea:
 • Necesitatea supunerii impozitării a veniturilor persoanelor fizice rezidente și nerezidente, care activează în cadrul unui proiect de asistență tehnică și investițională
 • Obligațiile fiscale și unele particularități de înregistrare a contractelor de locațiune prin prisma aprobării Ordinului SFS nr. 622 din 13.11.2018, în vigoare din 30.11.2018
Vă dorim lectură plăcută și vă mulțumim că sunteți cu noi și pe parcursul acestui an.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.