11
05 2018
14397

Carnetele de muncă. Ultima sută de metri

În perioada 15 mai – 15 decembrie 2018, Casa Națională de Asigurări Sociale va efectua scanarea informației din carnetele de muncă, scopul fiind completarea conturilor personale de asigurări sociale ale angajaţilor cu informația privind stagiul de muncă realizat până la 1 ianuarie 1999. Acţiunea va fi realizată drept rezultat al aprobării proiectului de hotărâre a Guvernului cu privire la abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1449 din 24 decembrie 2007. Amintim că prin modificarea Legii nr.123 din 7 iulie 2017 au fost introduse modificări şi la Codul muncii, fiind excluse toate normele referitoare la carnetul de muncă. Conform modificărilor, CNAS şi CNAM urmau să aducă actele sale normative în concordanţă cu noile prevederi. După abrogarea de la 1 ianuarie 2019 a Hotărârii Guvernului nr. 1449 din 24 decembrie 2007 „Privind carnetul de muncă”, persoanele care solicită dreptul la pensie urmează să confirme documentar stagiul de cotizare pe tot parcursul activităţii. Deoarece începând doar cu 1 ianuarie 1999 stagiul de cotizare este reflectat în conturile personale ale asiguraţilor, prin prezentarea lunară de către angajator a declaraţiei persoanei asigurate, cel pentru perioada de până la 1 ianuarie 1999 este confirmat prin prezentarea carnetelor de muncă în original şi copie. Respectiv, pentru asigurarea completării conturilor personale de asigurări sociale cu informaţia privind stagiul de muncă realizat până la termenul indicat, CNAS va scana carnetele de muncă prezentate şi va stoca informaţia în Registrul de stat al evidenţei individuale a contribuţiilor. Carnetele vor fi prezentate la CNAS:de către angajatori • de către persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător şi în prezent nu au statut de angajat, dar dețin carnete de muncă • de către persoanele fizice care nu sunt beneficiare de pensii. Modul şi graficul de scanare va fi întocmit printr-un act departamental al Casa Naţională de Asigurări Sociale şi publicat în Monitorul Oficial. Realizarea scopului propus permite eliminarea factorului uman în procesul de stabilire a pensiilor de asigurări sociale şi va fi orientat spre atingerea unui nivel înalt de deservire a populaţiei, ar elimina tentativele de includere a unor înscrieri false în carnetele de muncă, se spune în nota informativă a documentului. Totodată, CNAS urmează să implementeze și să determine măsurile tehnice și organizatorice pentru excluderea riscurilor la prelucrarea datelor cu caracter personal. După scanarea carnetelor de muncă administratorii întreprinderilor, organizațiilor și instituțiilor, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, vor face ultima înscriere în carnet privind funcția deținută de angajat şi vor înmâna salariatului sau reprezentantului acestuia, contra semnătură, carnetele de muncă până la data de 28 decembrie 2018. Toate înscrierile în carnetele de muncă efectuate până la 1 ianuarie 2019 își păstrează valabilitatea și pot fi utilizate la necesitate.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.