10
07 2019
1023

Câștigurile de la loterii și pariuri sportive ar putea fi impozitate

Scutirea de la plata impozitului pe venit a câștigurilor de la loterii și/sau pariuri sportive ar putea fi anulată. În Parlament este înregistrat un proiect de lege pentru modificarea Codului fiscal, ce are ca scop abrogarea unor facilități fiscale. Astfel, poate fi exclusă lit. p1 din art.20 al Codului fiscal, ce prevede că câştigurile de la loterii şi/sau pariuri sportive constituie surse de venit neimpozabile. În acest sens, în nota proiectului se menționează că statul nu ar trebui să vadă asemenea sectoare ale economiei ca o sursă indispensabilă pentru veniturile bugetului, fiind indicată o viziune pe termen lung în vederea reglementării clare a acestora. Totodată, autorul inițiativei consideră că această facilitate comportă un risc sporit de spălare a banilor sau de oficializare a mitei, or banii de proveniență neclară pot fi declarați drept câștiguri în loterie. În același timp, ar putea fi anulată și scutirea de la plata taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii pentru persoanele care practică activități declarate prin lege ca activități ce constituie monopol de stat, în cazul dat jocuri de noroc. În acest sens, în nota informativă se menționează că este incorect ca orice unitate comercială, de obicei afaceri mici, să achite taxele respective, iar activitatea jocurilor de noroc să fie scutită, afectând în acest sens și veniturile bugetelor locale. De asemenea, prin acest proiect se propune anularea prevederii privind restituirea TVA la cheltuielile capitale efectuate în cadrul parteneriatului public-privat de interes național, scopul prevederii fiind protejarea concurenței loiale și crearea condițiilor egale de piață. Astfel, agenții economici urmează să beneficieze de prevederile generale de restituire a TVA la investițiile capitale, stipulate în art.1011 din CF. Prin derogare de la prevederile art. 7 alin (1) din CF și art. 56 alin (2) din Legea 100/2017, prevederile vor intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.