07
09 2018
4557

Codul fiscal: noi cheltuieli neimpozabile

Cheltuielile suportate şi determinate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului, inclusiv cele legate de organizarea şi realizarea programelor de formare profesională tehnică prin învăţământ dual, pentru acordarea tichetelor de masă în cuantumul stabilit de lege şi primele de asigurare facultativă de asistenţă medicală ale angajatului în mărime de până la 50% din prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în sumă fixă în valoare absolută, stabilită pentru categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr.2 la Legea nr.1593, din 7 septembrie 2018 devin cheltuieli neimpozabile. Prevederile sunt introduse în art. 20 din Codul fiscal, acesta fiind completat cu lit. d6). Totodată, zonele economice libere sunt scutite de impozitul pe bunurile imobiliare (terenuri, loturi de pământ) pe perioada aflării în gestiunea acestora a bunurilor imobiliare respective. În Monitorul oficial de astăzi nr.336-346 este publicată Legea nr.187 privind modificarea unor acte legislative, prevederile căreia, prin derogare de la prevederile Codului fiscal, întră în vigoare la data publicării.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.