Știri

Colectarea impozitelor și taxelor locale va fi automatizată

Perceptorii fiscali din cadrul primăriilor obţin posibilitatea de a utiliza Sistemul informațional automatizat Stingerea obligațiilor fiscale prin intermediul Serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale (SIA SCITL). Ministerul Finanțelor propune spre consultare un proiect de completare a Hotărârii Guvernului nr. 998 din 20 august 2003 privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriei cu noi prevederi. Scopul modificărilor propuse este aducerea prevederilor HG indicate în concordanță cu prevederile Codului fiscal, prin optimizarea și eficientizarea transferării de către SCITL (perceptorii fiscali) la buget, a sumelor impozitelor și taxelor locale colectate de la persoanele fizice (cetățeni) și gospodăriile ţărăneşti (de fermier). Serviciul Fiscal de Stat a dezvoltat un sistemul informațional automatizat destinat perceptorilor fiscali implicați în procesul de colectare a impozitelor și taxelor locale administrate de către SCITL şi va simplifică procesul de virare la bugetele locale a sumelor impozitelor și taxelor colectate în numerar de către perceptorii fiscali, va reduce cheltuielile pentru comisioanele aferente acestor plăți. Transferarea plăților colectate de către SCITL se va efectua prin diferite instrumente de plată puse la dispoziție de serviciul guvernamental prin intermediul plăților electronice MPay. Punerea în aplicare a SIA menționat va îmbunătăți modul de evidență a sumelor impozitelor și taxelor încasate de către SCITL, va reduce timpul pentru îndeplinirea atribuțiilor perceptorilor, inclusiv va asigura pentru primării crearea unui registru al subiecților impunerii și va servi la evidența efectuării plăților la buget de către aceștia a impozitelor și taxelor locale. Astfel, începând cu 1 iunie 2018, perceptorii fiscali vor utiliza în mod obligatoriu SIA SCITL. Prin intermediul acestuia se va ţine evidenţa obligaţiilor fiscale aferent a impozitul funciar de la persoanele fizice şi gospodăriile ţărăneşti, precum și impozitul pe bunurile imobiliare de la persoanele fizice. Proiectul prevede că pentru autentificarea în cadrul SIA SCITL, semnarea notelor de plată și generarea extrasului notei de plată perceptorii fiscali vor utiliza semnătura electronică avansată calificată eliberată de către unul din prestatorii de servicii de certificare. Potrivit documentului, banii în numerar incasaţi de la contribuabil vor fi vărsaţi la buget în aceeași zi sau în următoarea zi lucrătoare. Informația cu privire la sumele impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare, calculate pentru perioada fiscală, vor fi prezentate de către serviciul de colectare subdiviziunii teritoriale a Serviciului Fiscal de Stat, anual, până la data de 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune. În prezent, darea de seamă privind sumele impozitelor funciar şi pe bunurile imobiliare calculate persoanelor fizice şi gospodăriilor ţărăneşti se prezintă organului fiscal teritorial până la data de 15 iulie a anului în curs. Proiectul este elaborat în scopul îmbunătățirii administrării fiscale aferent colectării impozitelor și taxelor locale şi nu prevede cheltuieli suplimentare de la bugetul de stat.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

4081 vizualizări

Data publicării:

31 Ianuarie /2018 12:00

Domeniu:

Taxele locale | Noutăți | Legislație fiscală

Etichete:

taxe și impozite | APL | contribuabil | SIA | SCITL | Ministerul Finanţelor | proiect hotarire guvern

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon