Știri

Conceptul Programului de vânzare directă a VMS persoanelor fizice

Ministerul Finanțelor a elaborat și propune spre consultare publică proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea conceptului Programului de vânzare directă a valorilor mobiliare de stat (VMS) persoanelor fizice în Republica Moldova.

Proiectul este elaborat în contextul realizării obiectivului privind dezvoltarea pieței interne a VMS, inclus în Programul “Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2020-2022)”, ce include obiective specifice privind gestionarea datoriei de stat în perioada menționată.

Astfel, se prevede facilitarea accesului persoanelor fizice la cumpărarea VMS printr-o platformă electronică, în care emisiunile de VMS vor fi efectuate prin plasament direct doar către persoane fizice, fără licitații și fără intermediere prin dealerii primari. În prezent, persoanele fizice pot procura VMS numai prin intermediul dealerilor primari. 

Beneficiari ai platformei vor fi cetățenii Republicii Moldova. Cerințele pentru stabilirea accesului pe platformă sunt deținerea unui cont de plată deschis la prestatorii locali de servicii de plată și a semnăturii electronice, emisă de Serviciul guvernamental de semnătură electronică (MSign).

Prin lansarea Programului se preconizează:
  • extinderea cercului de investitori și crearea condițiilor favorabile de participare directă a investitorilor pe piața internă a VMS;
  • diversificarea canalelor de vânzare a VMS;
  • dezvoltarea pieței secundare a VMS;
  • creșterea transparenței tranzacțiilor cu VMS;
  • creșterea nivelului de educație financiară a persoanelor fizice în instrumentele financiare oferite de către stat.

Potrivit conceptului, caracteristicile exacte ale VMS destinate investitorilor retail vor fi stabilite de Ministerul Finanțelor la emiterea acestora. Se anticipează, că în cadrul programului vor fi emise VMS cu următoarele caracteristici:

a) Tipul VMS: bonuri de trezorerie și/sau obligațiuni de stat;
b) Termenul de circulație al VMS: 182 zile, 364 zile, 1 an și 2 ani sau altă perioadă de maturitate solicitată de către investitorii retail;
c) Valoarea nominală a unei VMS: 100 lei;
d) Condițiile de vânzare: cu scont, la valoarea nominală;
e) Rata anuală a dobânzii pentru obligațiunile de stat – fixă;
f) Frecvența achitării dobânzii (cupoanelor) la obligațiunile de stat: trimestrial/semestrial;
g) Volumul emisiunii: reieșind din plafonul datoriei de stat interne prevăzut de Legea bugetului de stat pe anul respectiv;
h) Frecvența emisiunii VMS: trimestrial, în a doua săptămână a primei luni.
i) Posibilitatea de a vinde VMS deținute de investitorii retail către dealerii primari;
j Termenele și condițiile de răscumpărare anticipată a VMS de către emitent;
k) Setarea anumitor limitări privind mărimea minimă și maximă a ordinului de tranzacționare acceptat.
 

La conceptualizarea arhitecturii platformei electronice s-a ținut cont de utilizarea infrastructurii de e-guvernare existente și anume serviciile electronice guvernamentale. Totodată, la elaborarea Programului a fost analizată practica internațională în acest domeniu din țări precum: România, Ungaria, Polonia, Irlanda, Brazilia, Kazahstan și Armenia.

Documentul poate fi consultat până la 20 august curent.

 

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

841 vizualizări

Data publicării:

17 August /2021 08:00

Domeniu:

Servicii electronice | Noutăți | Persoana fizică

Etichete:

VMS | persoana fizică | platforma electronica

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon