Știri

Cotele taxelor locale pentru anul 2019

Data de 25 aprilie este termenul-limită de prezentare a dărilor de seamă cu privire la taxele locale. Astăzi încă o dată vă propunem informația ce ține de cotele acestor taxe, aprobate de autoritățile publice locale și care sunt valabile pentru anul 2019. Taxele locale reprezintă plată obligatorie efectuată la bugetul local, sunt reglementate în titlul VII din Codul fiscal și includ:
 • taxa pentru amenajarea teritoriului;
 • taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale;
 • taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei);
 • taxa de aplicare a simbolicii locale;
 • taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii;
 • taxa de piaţă;
 • taxa pentru cazare;
 • taxa balneară;
 • taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor)
 • taxa pentru parcare;
 • taxa de la posesorii de câini;
 • taxa pentru parcaj;
 • taxa pentru salubrizare;
 • taxa pentru dispozitivele publicitare.
Potrivit art. 297 din CF, la stabilirea cotelor taxelor locale, APL sunt obligate să țină cont de previzibilitatea activităţii de întreprinzător, principiul transparenţei decizionale și cel al echităţii în raporturile dintre unitatea administrativ-teritorială şi întreprinzător. P.P. „Monitorul Fiscal FISC.md” vă propune datele comparative privind cotele taxelor locale pentru anul 2019. Informația a fost selectată din Deciziile autorităților publice locale cu referire la cotele taxelor și impozitelor locale pentru anul curent. Pentru localitățile care nu sunt incluse în tabelul ce urmează deciziile fie că încă nu au fost adoptate, fie informația nu este făcută publică.
Localitate
Taxă
Taxa
ame
najare
teritoriu
Taxa de
plasare
publi
citate
Taxa
aplicare
simb.
locală
Taxa de
piață
(anual
per m/2)
Taxa pt
cazare
Taxa pt
prestarea
serv. de
transport
(lei,
lunar
Taxa pt.
parcare
(anual
per m/2)
Taxa
dispo
zitive
publi
citare
anual
Taxa
salu
brizare
Taxa
org.
lici
tații
și lo
terii
Bălți100 lei5%0,1% haine: 70 lei
mixtă,
agricolă,
alimentară,
de haine
second-hand:
30 lei
2%8 loc: 250
9-16 loc: 1200
17-24 loc :1700
25-35 loc: 2100
peste 35 loc: 2300
10 leiI zonă -700 lei
II zonă -500 lei
III zonă -400 lei
--
Basara
beasca
100 lei5%0,1%14 lei per m/2-5 loc: 100
6-8 loc: 500
9-16 loc: 700
17-24 loc: 1200
peste 24 loc: 1500
-360 lei per m/2-0,30%
Briceni320 lei5%-10 lei8%-10 lei1 m/2-400 lei
1-5 m/2-300 lei
5-10 m/2-200 lei
peste 10 m/2-150 lei
2 lei
per/pers
0,1%
Cantemir100 lei5%0,1%5,5 lei7%150 lei,
în funcție
de nr.
de locuri
10 lei500 lei per m/2
anual
-0,1%
Călărași118 lei5%0,21%agroalimentară - 14 lei
mixtă - 68 lei
industrială - 120 lei
3%8 loc: 210
9-16 loc: 790
17-24 loc: 945
peste 25 loc: 1200
-345 lei per m/22 lei
per/pers
-
Comrat190 lei6%0,1%16 lei per m/26%8 loc: 640
16 loc: 980
17-24 loc: 1275
peste 25: 1655
7lei2 m/2 - 420 lei
2-4 m/2 - 350 lei
4-8 m/2 - 280 lei
8-16 m/2 -180 lei
peste 16m/2 -150
8 lei0,1%
Criuleni 120 lei5%0,1%35 lei-150 lei-350 lei per m/2-0,1%
Dondu
șeni
150 lei--20 lei5%8 loc: 300
9-16 loc: 1000
-300 lei
anual
15 lei
lunar
-
Edineț180 lei-0,2%alimentară,
agricolă,
industrială - 18 lei
auto - 6 lei
comerc.
animale - 3 lei
8%8 loc: 60
9-16 loc: 1000
10 lei1 m/2 - 800 lei
1,1/5 m/2 - 700 lei
5-10 m/2 - 600 lei
peste 10 m/2 - 500
pe clădiri private-
200 lei
2 lei-
Fălești120 lei5%0,1%70 lei anual5%8 loc: 400
9-16 loc: 400
17-24 loc: 400
25-35 loc:  600
peste 35: 800
10 lei100-500 lei--
Florești200 lei10%-55 lei per m/2---300 lei per m/2-1%
Glodeni100 lei5%1%100 lei per m/25%8 loc: 200
9-16 loc: 300
17-24 loc: 400
25-35 loc:  500
peste 35: 600
20 lei500 lei per m/2-1%
Hâncești150 lei5%0,1%mixtă: 7-10 lei
comerc. animale
- 5 lei
auto - 5 lei
5%9 loc: 500
10-16 loc: 1000
peste 16: 2 mii
5 lei300-400 lei
per m/2
3 lei
lunar
-
Ialoveni50 lei
gosp țăr
100 lei
sec.agr.
200 lei
între-
prinderi
5%0,1%1 leu per m/2-8 loc: 200
9-16 loc: 700
17-24 loc: 1050
peste 24: 1200
20 lei500 lei per m/2
anual
500
anual
0,1%
Leova100 lei10%-11 lei - act 11 zile
3 lei - act o zi
6 %taxi - 135
5 lei200 lei--
Nisporeni160 lei5%1%centrală - 12 lei
comer.anim - 2 lei
8%8 loc: 140
9-16 loc:  600
17-24 loc: 1000
peste 24: 1200
1-5
lei
0,5 m/2 - 0 lei
peste 0,5 - 250 lei
2 lei0,5%
Ocnița220 lei5%-20 lei4%8 loc: 150
9-16 loc: 400
peste 16: 600
-1m/2 - 400 lei
1-5m/2 - 300 lei
5-10 m/2 - 200 lei
peste 10m/2- 150
2 lei0,1%
Orhei200 lei8%0,2%1000m/2- 65 lei
3000 m/2- 55 lei
peste 3000m/2
- 45 lei
10%8 loc: 350
9-16 loc: 650
17-24 loc: 750
25-35 loc: 900
17 lei500 lei
anual m/2
-0,2%
Rezina120 lei5%0,1%5 lei
per m/2
5%taxi - 200
8 loc: 250
peste 8: 500
10 lei150 lei-0,1%
Râșcani 160 lei5%0,20%aliment - 15 lei
comer.
anim - 5 lei
5%-25 lei400 lei-0,25%
Sîngerei150 lei10%0,2%10 lei10%4 loc: 230
9 loc: 260
peste 9: 320
6 lei1 m/2 - 400 lei
1-5 m/2 - 300 lei
5-10 m/2 - 200 lei
10-50 m/2 - 150 lei
12 lei
anual
-
Strășeni130 - salariat
100 - fond.
gosp.țăr
120 - fond
întrepr.
160-dom.
justiției
5%-7-14 lei-8 loc: 500
9-16 loc: 650
17-24: 900
14 lei800 lei12 lei-
Șoldă
nești
120 lei5%-15 lei-8 loc: 150
peste 8: 200
10 lei1 m/2- 500 lei
1-5 m/2 - 400 lei
5-10 m/2 - 350 lei
10-50 m/2 - 250 lei
50-150 m/2 - 150 lei
peste 150m/2 - 70 lei
-0,1%
Ștefan-
Vodă
300 lei10%1%20 lei5%8 loc: 300
9-16: 500
17-24 loc: 1100
25-35 loc: 1300
peste 35: 1600
100 lei0,5-5 m/2 - 700 lei
5-15 m/2 - 600 lei
15-40 m/2 -500 lei
40-100 m/2 - 400 lei
peste 100m/2 - 300 lei
-5%
Taraclia280 lei5%-15 lei7%8 -24 loc: 500
peste 25 loc:
1500
10 lei
per
m/2
1 m/2 - 500 lei
1-5 m/2 - 400 lei
5-10 m/2 - 300 lei
10-50m/2 - 100 lei
50-150m/2 - 100 lei
peste 150 m/2 - 70 lei
-1%
Telenești 150 - salariat
50 - gosp.țăr.
--500 m/2 - 20 lei
500-200 m/2 - 15 lei
peste 2000m/2 - 42 lei
5%taxi - 200
11 -24 loc: 50
2 leiterit APL- 200 lei
terit.privat - 50
--
Ungheni200 lei5%0,2%25 lei - activ.1-3 zile
50 lei - activ 5-7 zile
96 lei - piață
de tip închis
18 lei - comerc. anim
60 lei - piața auto
6%9 loc:400
10-16 loc: 600
peste 17 loc: 500
24 lei-
par.auto
60 lei
parcare
discipli
nară
350 lei2 lei0,1%
Vulcă
nești
140 lei5%0,1%8 lei5%-1 leu
per m/2
10 m/2 - 200 lei
10-50 m/2 - 150 lei
50-150 m/2 - 100 lei
9 lei
lunar
0,1%
Taxele locale aprobate în acest an pentru mun. Chișinău. În același timp, reamintim că, începând cu 22 martie 2019,persoanele care practică activități declarate prin lege ca activități ce constituie monopol de stat vor fi scutite de taxa pentru unitățile comerciale şi/sau de prestări servicii.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

13599 vizualizări

Data publicării:

23 Aprilie /2019 08:01

Domeniu:

Administrare fiscală | Taxele locale | Legislație fiscală

Etichete:

Taxe locale | Chisinau | Bălţi | buget local

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon