10
01 2019
925

Curtea de Conturi despre fenomenul ”salariului în plic”

Impozitul pe venit de la plățile nedeclarate și neachitate la buget ar putea constitui cel puțin 1345,5 mii lei. Totodată, neconformitățile admise de agenți economici care au achitat salariul în plic sunt semnificative și pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS) și fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală (FAOAM). Acestea ar putea constitui 4252,9 mii lei. Datele au fost făcute publice în cadrul unei ședințe ale Curții de Conturi de la sfârșitul anului 2018, în care a fost prezentat raportul auditului conformității privind „Declarările salariale, a plăților la bugetul public național și impactul asupra drepturilor sociale ale cetățenilor” în anii 2015-2017. Auditul a supus verificărilor peste 300 contracte în valoare de 1150 mil. lei și circa 3000 de procese-verbale de executare a lucrărilor de către antreprenori. Astfel, misiunea de audit a ajuns la concluzia că agenții economici nu au respectat prevederile legale, nedeclarând plăți la buget, comparativ cu datele reflectate în procesele-verbale de executare a lucrărilor, ceea ce determină indici de fraudă. Respectiv, pentru plățile nedeclarate și neachitate la buget în sumă 4,3 mil. lei în perioada auditată, implică, corespunzător, nedeclararea remunerării muncii de circa 10 mil. lei, ce reprezintă posibilul salariul ,,în plic”. Totodată, extrapolarea acestor circumstanțe pentru valoarea totală a investițiilor și reparațiilor capitale, denotă posibila nedeclarare a salariilor angajaților de către agenții economici și posibila ratare a veniturilor la bugetul public național în sumă de 327 mil. lei, ce ar reprezenta contribuțiile și impozitul pe venit. Respectiv, aceste circumstanțe denotă posibila achitare a salariului ,,în plic” în sumă de aproximativ 500 mil. lei. Pentru exemplificare, se menționează că o societate cu răspundere limitată, care a realizat în anul 2015 lucrări de reparații din contul mijloacelor publice, prin subantrepriză, în valoare de 8,9 mil. lei, a indicat la capitolul cheltuieli salariale suma de 2,5 mil. lei, beneficiu de deviz 600 mii lei și contribuții de asigurări sociale 600 mii lei, în timp ce în dările de seamă prezentate organelor statului acești indicatori sunt raportați la „zero”. Reamintim că Serviciul Fiscal de Stat desfășoară acțiuni de conformare voluntară și informare a cetățenilor privind riscurile fenomenului „salariului în plic” și muncii ”la negru”. În acest sens, la 29 octombrie 2018, a fost relansată campania ”Refuză salariul în plic — cere să îți fie respectate drepturile”. Astfel, în perioada 1 octombrie - 25 decembrie 2018, SFS a efectuat controale fiscale la 100 de agenţi economici cu risc sporit de utilizare a muncii nedeclarate sau subdeclarate, aceștia fiind selectaţi din toate domeniile de activitate economică.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.