Știri

Dreptul la scutire personală va fi oferit doar persoanelor cu un venit anual sub 360 mii de lei

Dreptul la scutirea personală în mărime stabilită de art.33 din Codul fiscal (CF) îl au persoanele fizice rezidente care au un venit anual impozabil mai mic de 360 mii de lei, cu excepția veniturilor prevăzute la art. 901 din Codul fiscal1. Ministerul Finanțelor a elaborat proiectul hotărârii Executivului cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului și urmează a fi discutat în cadrul ședinței secretarilor ministerelor, ce va avea loc mâine, 28 noiembrie curent. Documentul prevede completarea Regulamentului cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări (aprobat prin HG nr. 697 din 22 august 2014) cu pct.101 ce va reglementa expres deținerea dreptului la scutirea personală. Totodată, se propune modificarea pct. 25 din Regulament, care va stabili că angajatul poate pierde dreptul la scutire pentru persoana întreținută, dacă aceasta a obținut venit în mărime ce depășește suma anuală a scutirii personale. În redacția actuală pct. 25 prevede că angajatul pierde dreptul la scutire pentru persoanele întreţinute dacă acestea au obținut venit în perioada anului fiscal în valoare ce depășește scutirea personală privind impozitul pe venit, stabilită pentru anul respectiv. La calcularea venitului nu se include suma alocaţiilor achitate din mijloacele bugetului de stat pentru persoanele cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie şi pentru persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate. În acest caz, patronul trebuie să efectueze recalculul impozitului pe venit reţinut, exceptând din calcul sumele scutirilor pentru persoanele întreţinute care au fost oferite angajatului pentru perioada fiscală de gestiune. Totodată, se propun precizări referitoare la modul de confirmare a statutului de rezident de către cetățenii străini, în vederea beneficierii de scutire personală. Astfel, acesta prezintă copia actului de identitate, copia paşaportului cetăţeanului străin sau al apatridului și certificatul de rezidență pentru cetățenii străini. Reamintim că, prin Legea nr. 122 din 16 august 2019, au fost operate un șir de modificări, care vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2020, printre acestea fiind incluse și norme ce reglementează dreptul la utilizarea scutirii personale, fiind introdus plafonul de 360 mii lei anual, la depășirea căruia persoana fizică nu mai are dreptul de a utiliza scutirea personală. Astfel, proiectul a fost elaborat în scopul aducerii în concordanță a cadrului normativ cu noile prevederi.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

12659 vizualizări

Data publicării:

27 Noiembrie /2019 11:01

Catalogul tematic

Impozitul pe venit | Noutăți | Scutiri pentru persoanele întreținute

Etichete:

scutirea personală | scutirea pentru persoana întreținută | proiect hotarire guvern | monitorul.fisc.md

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon