03
07 2019
2947

e-Factura în achizițiile publice: 1 iulie 2019 sau 1 iulie 2020?

La 1 iulie curent a intrat în vigoare prevederea ce se referă la obligația emiterii facturii fiscale electronice pentru livrările impozabile cu TVA în cadrul achizițiilor publice. În același timp, în Parlament este înregistrat un proiect de lege de modificare a Codului fiscal, prin care se propune, prin derogare de la prevederile art. 56 alin 2 din Legea cu privire la actele normative, ca acest termen să fie extins cu un an, adică până la 1 iulie 2020. Astfel, se preconizează modificarea art.117 alin. 13 din CF, care prevede că această obligație survine începând cu 1 iulie 2019. În nota informativă a proiectului se menționează că necesitatea acestei modificări rezultă din faptul că sistemele contabile ale entităților încă nu au fost ajustate la noul document. Totodată, în notă se face referire la achizițiile publice ce țin de aprovizionarea cu produse alimentare a instituțiilor de învățământ și a celor medico-sanitare, iar documentarea tranzacțiilor respective prin emiterea facturilor fiscale nu ia în considerare specificul produselor alimentare de origine animalieră ușor alterabile, data durabilității, durata transportării lor etc. Autorul inițiativei este președintele Comisiei economie, buget și finanțe, deputatul Igor Munteanu, care susține că astfel va fi oferit timpul necesar pentru implementarea facturii fiscale în format electronic la livrările în cadrul achizițiilor publice.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.