28
01 2020
1316

Evidența fiscală a persoanelor fizice ce achiziționează produse din horticultură

Serviciul Fiscal de Stat a aprobat Regulamentul privind luarea la evidență fiscală/încetarea activității în domeniul achizițiilor produselor agricole din horticultură și fitotehnie și a obiectelor regnului vegetal, desfășurate de persoanele fizice rezidente (Regulament). Amintim că, acest gen de activitate a fost introdus prin Legea nr.171 din 19 decembrie 2019, Codul fiscal (CF) fiind completat, la Titlului II, cu capitolul 103 — „Regimul fiscal al persoanelor fizice care desfășoară activități în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal” (în continuare — produse din horticultură) ce reglementează aplicarea, subiectul și obiectul regimului, metodele de evidenţă și regimul fiscal al acestora. Prin Ordinul nr.623 din 31 decembrie 2019 (publicat în MO din 24 ianuarie 2020) SFS vine cu procedura de înregistrare și evidență a titularilor regimului dat. Astfel, Regulamentul stabilește regulile pentru modul de luare la evidență fiscală, de modificare a datelor persoanelor fizice rezidente care desfășoară activitate în domeniul achizițiilor produselor din horticultură, modul de încetare a activității și de eliberare a Confirmărilor aferent cererilor depuse. Persoanele fizice care intenționează să desfășoare activitate în domeniul achizițiilor produselor din horticultură vor depune la SFS Cererea privind luarea la evidență fiscală a persoanei fizice rezidente care desfășoară activitate în domeniul achizițiilor produselor agricole din horticultură conform formularului aprobat, iar SFS, în termen de 3 zile lucrătoare de la depunerea Cererii, va elibera solicitantului Confirmarea privind luarea la evidență fiscal. Cererea și copia Confirmării menționate se vor anexa la dosarul contribuabilului. În cazul încetării activității, contribuabilul va depune la SFS Cererea privind încetarea activității, obținând Confirmarea respectivă în aceeași zi sau în ziua următoare de la depunerea Cererii. Persoanele respective vor ține cont și de necesitatea înregistrării modificării numelui pe parcursul activității, fapt ce de asemenea urmează a fi comunicat SFS. În cazul decesului persoanei ce desfășura activitate în domeniul achizițiilor produselor din horticultură SFS, în 3 zile lucrătoare de la data constatării decesului, în baza informației din sistemul informațional al autorității fiscale sau în baza hotărârii judecătorești, a certificatului de deces va constata încheierea activității prin efectuarea înscrierilor de rigoare în dosarul contribuabilului. Documentul a intrat în vigoare pe data de 24 ianuarie 2020. Recomandăm să examinați și Noul regim fiscal pentru persoanele fizice care colectează produse agricole și/sau obiecte ale regnului vegetal și le comercializează agenților economici.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.