29
05 2019
817

Executarea bugetului de stat în primele patru luni

În primele 4 luni ale anului 2019, veniturile totale ale bugetului de stat au constituit 12 014,2 mil. lei, inclusiv 11 894,0 mil. lei venituri generale și colectate și 120,2 mil. lei - veniturile proiectelor finanțate din surse externe. Astfel, potrivit informației publicate de Ministerul Finanțelor, comparativ cu perioada similară a anului 2018, veniturile sunt mai mari cu 8,6% ca urmare a creșterii veniturilor generale și colectate cu 8,4% și veniturilor proiectelor finanțate din surse externe - cu 34,2 %. Veniturile colectate de Serviciul Fiscal de Stat, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2018, sunt mai mari cu 4,6%, constituind 5 717,9 mil. lei, iar veniturile administrate de către Serviciul Vamal au constituit 6 576,9 mil. lei, fiind în creștere cu 9,1% față de perioada similară a anului trecut. Datele mai denotă că, din suma totală de venituri, încasările din impozite și taxe constituie 11 377,0 mil. lei, ceea ce este cu 8,8 % mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut. În același timp, încasările din impozitul pe venit constituie 2 626,4 mil. lei, fiind în descreștere cu 3,9% față de perioada similară a anului trecut, iar încasările din TVA au constituit 6 177,9 mil. lei, reprezintă 51,4% din veniturile totale și sunt mai mari cu 14,0% comparativ cu aceeași perioadă a anului 2018. Veniturile din accize au constituit, în primele patru luni, 1 550,8 mil. lei, ceea ce este cu 11,2% mai mult comparativ cu perioada respectivă a anului trecut. Totodată, cheltuielile și activele nefinanciare ale bugetului de stat au constituit 13 701,8 mil. lei. Comparativ cu perioada similară a anului 2018, cheltuielile sunt mai mari cu 21,7%. Pentru protecția socială acestea au crescut cu 1 011,2 mil. lei, în învățământ – cu 693,8 mil. lei, servicii de stat cu destinație generală – cu 539,5 mil. lei, servicii în domeniul economiei – cu 438,8 mil. lei și ordine publică și securitate națională – cu 72,3 mil. lei. În aspect economic, cheltuielile și activele nefinanciare ale bugetului de stat au crescut la transferuri acordate în cadrul bugetului public național cu 1 461,2 mil. lei, alte cheltuieli – cu 451,2 mil. lei, subsidii – cu 206,9 mil. lei, cheltuieli de personal – cu 73,9 mil. lei (ca urmare a implementării noii legi a salarizării). Executarea bugetului de stat, la finele lunii aprilie ale anului 2019, s-a încheiat cu un sold bugetar în sumă de 1 687,6 mil. lei. Soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetului de stat, comparativ cu începutul anului, s-au majorat cu 325,0 mil. lei şi, la situația din 30 aprilie 2019, au constituit 4 834,6 mil. lei, inclusiv 1 854,9 mil. lei sunt proiecte finanțate din surse externe.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.