Știri

Facilităţi fiscale şi vamale pentru cultele religioase

Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale la importul obiectelor de cult și a Listei obiectelor de cult scutite de taxa vamală, taxa pentru efectuarea procedurilor vamale și de TVA fără drept de deducere este propus pentru consultări publice de către Ministerul Finanţelor. Proiectul este elaborat în vederea executării prevederilor din Codul fiscal care expres stabilesc că se scuteşte de TVA. fără drept de deducere importul obiectelor de cult conform listei aprobate şi modului stabilit de Guvern, dar şi a Legii cu privire la tariful vamal. Documentul propus de Ministerul Finanţelor prevede modalitatea de acordare a facilităților fiscale și vamale aferent importului obiectelor de cult, propune Lista obiectelor de cult ce pot fi importate cu acordarea scutirii de taxa vamală, taxa pentru efectuarea procedurilor vamale și scutire de TVA fără drept de deducere. De facilitățile fiscale și vamale indicate vor putea beneficia doar cultele religioase, care sunt incluse în Lista beneficiarilor de facilități pentru importul obiectelor de cult, care se aprobă de către Guvern. Conform proiectului, pentru a fi incluși în Lista respectivă, beneficiarii vor depune o cerere în formă liberă la Serviciul Vamal, cu anexarea documentelor, în listă fiind incluse copia certificatului de înregistrare al beneficiarului, eliberat de către Ministerul Justiției; copia contractului în baza căruia sunt importate obiectele de cult; copia contractului încheiat între persoana terță și beneficiar – în cazul în care importul se efectuează de către persoana terță; copia procurii și a actului de identitate a reprezentatului – în cazul în care importul se efectuează prin intermediul reprezentantului şi lista obiectelor de cult ce urmează a fi importate cu indicarea obligatorie a pozițiilor tarifare ale acestora, conform Nomenclaturii Combinate a Mărfurilor. În termen de 15 zile de la data depunerii cererii Serviciul Vamal va emite o Decizie privind acceptarea sau refuzul includerii solicitantului în Lista nominalizată. În cazul acceptului, Ministerul Finanțelor, în baza Deciziei Serviciului Vamal, va elabora, în termen de 10 zile, proiectul hotărârii privind completarea Listei și îl va prezenta spre examinare și avizare Guvernului. Beneficiarul va obţine dreptul să importe obiectele de cult cu scutire de TVA fără drept de deducere, scutire de taxa vamală și de taxa pentru efectuarea procedurilor vamale doar după aprobarea de către Guvern a proiectului Hotărârii Guvernului pentru completarea Listei și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

1436 vizualizări

Data publicării:

06 Martie /2018 08:11

Domeniu:

T.V.A. | Accizele | Noutăți

Etichete:

scutire de taxa | scutire de plata | culte religioase | taxe vamale | Ministeru finantelor

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon