21
08 2018
5245

Forma IPC18 ar putea fi modificată

Ministerul Finanțelor propune spre consultare publică proiectul Ordinul cu privire la modificarea și completarea Ordinului MF nr.126 din 04.10.2017, ce se referă la formularul tipizat Forma IPC18, precum și la Instrucțiunea de completare a IPC18. Proiectul ordinului a fost elaborat în vederea executării prevederilor art. XIV alin. (2) lit. b) din Legea cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative, publicată în Monitorul Oficial din 17 august 2018. Astfel, potrivit modificărilor operate prin legea nominalizată, au fost modificate unele tarife stabilite pentru calcularea contribuțiilor de asigurări sociale pentru unele categorii de angajatori. În acest sens, începând cu perioada lunii octombrie 2018, entitățile din sectorul privat, inclusiv întreprinderile de stat, întreprinderile municipale, organizațiile necomerciale, precum şi instituțiile bugetare de învățământ superior şi medico-sanitare la calcularea contribuțiilor de asigurări sociale datorate de angajator vor aplica un tarif în mărime de 18% și nu 23% după cum este stabilit actualmente în legislație. Prin urmare, prin proiectul de ordin elaborat se propune modificarea și completarea tabelului nr.3 din Darea de seamă (Forma IPC18) care va permite entităților menționate de a declara contribuțiile de asigurări sociale calculate cu un tarif redus de 18%. În același timp, se propune aprobarea unui nou formular tipizat (Forma DSA19) „Informație pentru stabilirea drepturilor sociale în sistemul public de asigurări sociale” care va substitui formularul existent Forma DSA18. Potrivit notei informative a proiectului, acest fapt va permite entităților de a aduce la cunoștință Casei Naționale de Asigurări Sociale lista angajaților eliberați din serviciu, motivul și data eliberării angajatului pentru utilizarea acesteia la examinarea cazului de achitare, după caz, a indemnizației de șomaj, sarcină care se pune în atribuțiile CNAS începând cu 1 ianuarie 2019. Anexa nr.6 din Instrucțiunea cu privire la modul de completare a Dării de seamă privind calcularea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi evidența nominală a asiguraților în sistemul public de asigurări sociale (Forma CAS18-AN) va fi completată cu câteva prevederi noi. Astfel, în cazul în care, pe parcursul anului persoanele fizice angajează prin contract individual de muncă persoane fizice și, respectiv, statutul acestora se modifică de la persoane fizice fără angajați în persoane fizice cu angajați și viceversa, pentru perioada în care nu au avut angajați se prezintă Darea de seamă Forma CAS18-AN și din perioada în care au angajat persoane prezintă Darea de seamă Forma IPC18. Prima perioada pentru care se raportează contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate conform tarifelor modificate este luna octombrie 2018. Aprobarea modificărilor va permite contribuabililor de a-și onora obligațiile aferent declarării contribuțiilor de asigurări sociale prin formularul ajustat și potrivit tarifelor reduse stabilite pentru unele categorii de angajatori, se spune în nota proiectului. Anexăm mai jos proiectele propuse spre consultare: • Instrucțiunea cu privire la modul de completare a Informației privind stabilirea drepturilor sociale în sistemul public de asigurări sociale Informația pentru stabilirea drepturilor sociale în sistemul public de asigurări sociale (forma DSA19) Notă: Ministerul Finanțelor propune spre consultare și proiectul Ordinului MF privind aprobarea formularului CET18 – Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit şi a Regulamentului privind modul de completare a acesteia.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.