19
02 2018
1508

Forma TRN15, modificată

Începând cu perioada fiscală corespunzătoare anului 2018, este pus în aplicare noul formular tipizat al Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN15). Modificările în formular au fost aprobate prin Ordinul nr.52 al Serviciului Fiscal de Stat cu privire la modificarea şi completarea Ordinului IFPS nr. 1721 din 5 decembrie 2014 și este publicat în Monitorul Oficial din 16 februarie curent. Astfel, în anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1721 din 5 decembrie 2014 privind aprobarea Instrucțiunii privind modul de întocmire şi prezentare a Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN15) şi a Formularului TRN15, rândurile 1.1, 1.2, 1.3 și 1.4, în partea ce ţine de taxa pentru apă, au fost operate un șir de modificări. Mai întâi, codul clasifificării bugetare este modificat din 115/51 în cod ECO 114611. Dacă anterior în p.1.2 al dării de seamă se indica volumul apei minerale naturale extrase, a apei potabile extrase destinate îmbutelierii, cu excepţia apei indicate la punctul 1.4 - apa extrasă în scopul prevăzut la art. 306 al Codului fiscal, inclusiv, apa minerală și altă apă – noua redacție a p.1.2 prevede necesitatea reflectării volumului apei minerale naturale extrase destinate îmbutelierii, cu excepia celui indicat în p. 1.1, 1.3 și 1.4 ale formularului nou. În p.1.3 va fi reflectat volumul apei minerale naturale extrase destinată altor scopuri decât cele prevăzute în p.1.1 și 1.2, spre deosebire de formularul anterior, care prevedea reflectarea în acest punct a volumului de apa utilizată de hidrocentrale (în noul formular acest volum se va indica în p.1.4). Astfel, este exclusă necesitatea de a indica în darea de seamă respectivă apelor extrase în scopul prevăzut la art. 306 al Codului fiscal, care prevede că taxa pentru resursele naturale nu se aplică pentru: a) apa extrasă din subsol concomitent cu minereurile utile sau extrasă pentru prevenirea (lichidarea) acţiunii dăunătoare a acestor ape; b) apa extrasă şi livrată direct sau prin intermediul unor agenţi economici populaţiei, autorităţilor publice şi instituţiilor finanţate de la bugetele de toate nivelurile; c) apa extrasă pentru stingerea incendiilor sau livrată pentru aceste scopuri direct sau prin intermediul unor agenţi economici; d) apa extrasă de întreprinderile societăţilor orbilor, surzilor, invalizilor şi instituţiile medico-sanitare publice sau livrată acestora direct sau prin intermediul unor agenţi economici; e) apa extrasă de întreprinderile din cadrul sistemului penitenciar sau livrată acestora direct sau prin intermediul unor agenţi economici.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.