18
01 2018
3426

Formulare tipizate pentru activitatea independentă

Ministerul Finanţelor propune pentru consultări publice proiectul ordinului cu privire la modificarea și completarea unor ordine, emise anterior de către autoritate. Este vorba de Ordinul nr.130 din 30 septembrie 2010 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Act de achiziție a mărfurilor” și Ordinul nr.2 din 9 ianuarie 2017 privind aprobarea unor formulare tipizate aferente activității persoanelor fizice care desfășoară activitate independentă. Conform proiectului, completarea ordinului nr.130 are drept scop acordarea dreptului de a întocmi actul de achiziție a mărfurilor persoanelor fizice care desfășoară activități independente și procură mărfuri (produse agricole) de la persoane fizice cetățeni. Completarea Ordinului nr.2 din 9 ianuarie 2017 urmăreşte scopul de elaborare a indicațiilor metodice de reglementare a specificului ținerii evidenței vânzărilor și procurărilor în scopuri fiscale de către persoanele fizice ce desfășoară activități independente în domeniul comerțului cu amănuntul (cu excepția mărfurilor supuse accizelor). Astfel, este prevăzută necesitatea de prezentare de către persoana fizică, pe lângă actele indicate anterior pentru înregistrarea activității independente și a MCC, a înștiințării de recepționare a notificării privind inițierea activității de comerț, însoțită, obligatoriu, de copia notificării. În indicațiile metodice privind particularitățile ținerii evidenței vânzărilor și procurărilor în scopuri fiscale, proiectul prevede că la efectuarea decontărilor în numerar pentru operațiunile economice cu plătitorii, persoanele fizice ce desfășoară activități independente sunt obligate să utilizeze MCC, cu eliberarea plătitorilor bonurilor de casă. Vânzările vor fi înregistrate la data încasării efective a numerarului, iar în cazul încasării mijloacelor la contul bancar – la data intrării mijloacelor în contul curent, în baza extrasului de cont. Vânzările persoanei fizice ce desfășoară activități independente cuprind veniturile din vânzarea bunurilor/mărfurilor, cu excepția mărfurilor supuse accizelor, iar procurările cuprind cheltuielile privind procurarea bunurilor/ mărfurilor și achiziționarea serviciilor prestate de terți, confirmate documentar , care sunt utilizate în desfășurarea activității şi nu se includ cheltuielile personale care nu sunt legate de activitatea independentă. În cazul când cheltuielile suportate includ cheltuielile aferente activității independente îmbinate cu cheltuielile personale ale persoanei fizice, în evidență se fac înregistrări numai atunci când cheltuielile aferente activității independente le depășesc pe cele personale și numai în acea parte care se referă la desfășurarea activității. De asemenea, proiectul prevede că achiziţia produselor de la persoanele fizice-cetăţeni care nu practică activitate de întreprinzător, persoana fizică ce desfășoară activități independente este obligată să întocmescă Borderoul de achiziţie al persoanei fizice ce desfășoară activități independente. Procurările vor fi înregistrate la data achitării bunurilor și serviciilor. La încheierea perioadei fiscale (anului calendaristic), borderoul va fi prezentat, pe suport de hârtie sau în format electronic, până la 25 martie a anului următor perioadei fiscale de gestiune, subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat. Contribuabilul va semna borderoul şi va indică data prezentării acestuia, iar Serviciului Fiscal de Stat va confirma primirea lui prin aplicarea ştampilei şi semnătura funcţionarului ce a primit borderoul. În proiect sunt incluse modelele formularelor care, după aprobare, vor fi utilizate de persoanele vizate: Registrul-jurnal de vânzări și procurări, însoţit de exemplu privind completarea acestuia, borderou de achiziţie al persoanei fizice ce desfășoară activități independente şi instrucţiunile de îndeplinire ale acestuia. De asemenea, este propusă modificarea Ordinului Ministerului finanțelor nr.69 din 20 aprilie 2017 privind aprobarea formularului-tip al Dării de seamă privind activitatea desfășurată de nerezidenți în Republica Moldova și veniturile obținute de către aceștia, precum şi a modului de completare, în care Forma NER-16 va fi substituită cu Forma NER-17.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.