04
05 2018
3809

IFRS16, publicat

Ordinul nr. 78 din 30 martie 2018 al Ministerului Finanţelor privind acceptarea și publicarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară a fost publicat astăzi, 4 mai, în Monitorul Oficial al RM. Conform documentului, în baza Acordului de renunțare la dreptul de autor pe un teritoriu limitat semnat cu IFRS Foundation la 15 iulie 2008 este acceptată aplicarea pe teritoriul Republicii Moldova a Standardului Internaţional de Raportare Financiară (IFRS) – IFRS 16 Contracte de leasing şi Interpretările la Standardele Internaţionale de Raportare Financiară – IFRIC 22 Tranzacţii valutare şi contraprestaţii în avans. Totodată, prin Ordin sunt retrase Standardele Internaţionale de Contabilitate (IAS) – IAS 11 Contracte de construcţie şi IAS 18 Venituri. Concomitent, se retrag Interpretările la Standardele Internaţionale de Raportare Financiară – IFRIC 13 Programe de fidelizare a clienţilor; IFRIC 15 Acorduri privind construcţia proprietăţilor imobiliare; IFRIC 18 Transferul de active de la clienţi şi SIC 31 Venituri – Tranzacţii barter care presupun servicii de publicitate. Necesitatea introducerii noului standard contabil privind contractele de leasing este dictată de faptul că în prezent nu există nicio recunoaștere a activelor și pasivelor în bilanțul locatarului pentru leasing-ul operațional, ratele de leasing fiind considerate cheltuieli și nu datorii de leasing. În același timp, în prezent clienții companiilor de leasing operațional contabilizează plățile de leasing direct în Contul de Profit și Pierdere, însă, conform noului standard, locatarii trebuie să recunoască atât un activ (”Dreptul de Folosință”, egal cu valoarea actuală netă a plăților minime viitoare), cât și pasivul corespunzător în bilanț. IFRS 16 oferă, spre deosebire de standardul în vigoare, o singură definiție pentru locatar și locator – leasing-ul este un contract sau o parte a unui contract, care transferă dreptul de utilizare a unui activ pentru o perioadă de timp în schimbul unei contravalori.În noul standard tratamentul contabil nu va mai depinde de tipul de leasing, ca în cazul celui actual şi va fi unul pentru toate tipurile de leasing. Scopul noului standard este contabilizarea tuturor tipurilor de leasing, cu excepția celor legate de resurse minerale, active biologice, angajamente de concesiune a serviciilor, licențe asupra proprietății intelectuale oferite de către un locatar și dreptul deținut de către un locatar asupra contractelor de licențe ce intră în scopul IAS38, cum ar fi filmele, manuscrisele sau brevetele.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.