Știri

Impozitarea serviciilor prestate prin intermediul rețelelor electronice

Livrarea serviciilor prin intermediul rețelelor electronice efectuată de către nerezidenții care desfășoară activitate de întreprinzător fără deținerea formei organizatorico-juridice în Republica Moldova în adresa persoanelor fizice rezidente ale RM care nu desfășoară activitate de întreprinzător vor fi impozitate cu TVA. Legea nr. 171 din 19 decembrie 2019 cu privire la modificarea unor acte legislative prevede completarea art. 95 din Codul fiscal (Obiecte impozabile) cu norma menționată supra, care va fi pusă în aplicare începând cu 1 aprilie 2020. Astfel, vor fi supuse taxării cu TVA următoarele servicii prestate prin intermediul rețelelor electronice de către subiecții impozabili: • acordarea dreptului de utilizare a programelor pentru calculatoare (inclusiv a jocurilor de calculator), a bazelor de date prin rețeaua internet, inclusiv prin oferirea accesului la distanță la acestea, a dreptului de upgrade și de extindere a posibilităților funcționale ale acestora • acordarea serviciilor de publicitate în rețeaua internet, inclusiv cu utilizarea programelor pentru calculatoare și a bazelor de date ce funcționează în rețeaua internet, precum și acordarea spațiilor de publicitate în rețeaua internet • acordarea serviciilor de plasare a ofertelor privind procurarea mărfurilor, serviciilor, a drepturilor patrimoniale în rețeaua internet • prestarea prin rețeaua internet a serviciilor privind acordarea posibilităților tehnice, organizaționale și informaționale, efectuate cu utilizarea tehnologiilor și a sistemelor informaționale, pentru stabilirea contactelor și încheierea tranzacțiilor dintre vânzători și cumpărători • asigurarea și/sau susținerea existenței comerciale sau personale în rețeaua internet, susținerea resurselor informaționale ale utilizatorilor, asigurarea accesului la acestea al altor utilizatori ai rețelei, oferirea posibilităților de modificare a acestora • stocarea și prelucrarea informației cu condiția că persoana ce acordă această informație are acces la ea prin rețeaua internet • acordarea în regim on-line a puterii computaționale pentru plasarea informației în sistemele informaționale • acordarea numelor de domeniu, prestarea serviciilor de hosting • prestarea serviciilor de administrare a sistemelor informaționale, a site-urilor în rețeaua internet • prestarea serviciilor acordate în mod automatizat prin rețeaua internet la introducerea datelor de către cumpărătorul serviciilor, prestarea serviciilor de căutare, selectare și sortare a datelor la cerere, acordarea acestor date utilizatorilor prin rețelele informaționale și de telecomunicații • acordarea prin rețeaua internet a drepturilor de utilizare a cărților electronice și a altor publicații electronice, a materialelor informaționale, pentru instruire, a prezentărilor grafice, a pieselor muzicale cu text sau fără text, a pieselor audiovizuale, inclusiv prin acordarea accesului la distanță la acestea pentru vizualizare sau ascultare • prestarea serviciilor de căutare pentru beneficiar și/sau de acordare beneficiarului a informației privind cumpărătorii potențiali • acordarea accesului la sistemele de căutare în rețeaua internet • ținerea statisticii pe site-urile din rețeaua internet • transmisia digitală a programelor de radio sau de televiziune • acordarea accesului la conținutul audiovizual. În același timp, impozitarea nu se va extinde asupra următoarelor servicii:realizarea mărfurilor dacă, la comandarea prin rețeaua internet, livrarea acestora se efectuează fără utilizarea rețelei internet • realizarea produselor informaționale pentru calculatoare (inclusiv a jocurilor de calculator), a bazelor de date pe suport material • acordarea serviciilor de consultanță prin poșta electronică.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Parlamentul Republicii Moldova

2743 vizualizări

Data publicării:

27 Decembrie /2019 10:58

Catalogul tematic

T.V.A. | Noutăți | Politica bugetar-fiscală

Etichete:

TVA | servicii internet | facebook | Google | monitorul.fisc.md

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon