03
04 2019
2575

Impozitul pe venit al persoanelor fizice: întrebări și răspunsuri

Suntem în campanie de recepționare a Declarației persoanele fizice cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2018. Care este termenul limită în care sunt așteptați contribuabilii la Serviciul Fiscal de Stat? Declaraţia persoanelor fizice cu privire la impozitul pe venit se prezintă Serviciului Fiscal de Stat nu mai târziu de data de 30 aprilie a anului următor anului fiscal de gestiune. Dat fiind faptul că, în anul curent, data de 30 aprilie și 1 mai sunt zile libere, în temeiul prevederilor art. 129 alin. (9) din CF, pentru persoanele fizice cetățeni termenul limită de depunere a declarației pentru anul 2018 se extinde până data de 2 mai 2019. Este necesar să atenționăm, că în această perioadă, în contextul de recepționare a Declarațiilor cu privire la impozitul pe venit, Direcțiile de deservire fiscală vor avea un grafic de muncă extins, fiind disponibile pentru contribuabili inclusiv și în zilele de odihnă. Orarul de muncă al Direcțiilor de deservire fiscală a fost modificat după cum urmează: • 20-21 aprilie 2019 – 09:00-15:00 (sâmbătă – duminică); • 22-26 aprilie 2019 – 08:00-19:00; • 27 aprilie 2019 – 09:00-15:00 (sâmbătă); • 30 aprilie 2019 – 08:00-17:00; • 1 mai 2019 — 09:00-15:00; • 2 mai 2019- 08:00-19:00. Cine sunt contribuabilii care au obligați să prezinte Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru 2018? Menționăm că anul 2018 a fost marcat pentru persoanele fizice de reforma fiscală, care a fost implementată din 1 octombrie și ține de impozitarea și declararea venitului de către persoanele fizice cetățeni. Aspectele aferente impunerii și declarări veniturilor sunt stabilite de Legea pentru punerea în aplicare a titlului I și II din Codul fiscal. Obligaţia de prezentare a declaraţiei cu privire la impozitul pe venit, distinct, pentru etapa I şi, respectiv, etapa a II-a a perioadei fiscale 2018 o au:
  1. persoanele fizice care sunt rezidenţi ai RM şi au obligaţii privind achitarea impozitului pentru etapa I şi, respectiv, etapa a II-a a perioadei fiscale 2018;
  2. persoanele fizice (cetăţeni ai RM, cetăţeni străini şi apatrizi, inclusiv membri ai societăţilor şi acţionari ai fondurilor de investiţii), care nu au obligaţii privind achitarea impozitului, dar direcţionează un cuantum procentual din impozitul pe venit calculat la buget
. Este de remarcat că obligația de determinare a impozitului, dar și de declarare a impozitului aferent este stabilit pentru fiecare etapă separat. Desigur, dreptul de prezentare a Declarației cu privire la impozitul pe venit îl are fiecare contribuabil. Care sunt principalele aspecte ale reformei fiscale care au marcat modul de impozitare a veniturilor persoanelor fizice pentru anul 2018? În temeiul modificărilor legislației puse în aplicare din 1 octombrie 2018, pentru determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit, pentru perioada fiscală a anului 2018, distingem două etape distincte, după cum urmează:
  • etapa I – de la 1 ianuarie 2018 până la 30 septembrie 2018, pentru care se va determina venitul impozabil, se va calcula și achita impozitul pe venit conform cotelor în vigoare pentru perioada respectivă și se va depune Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET15);
  • etapa II – de la 1 octombrie 2018 până la 31 decembrie 2018, pentru care se va determina venitul impozabil și se va achita impozitul pe venit conform cotelor în vigoare pentru această perioadă și se va depune Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18).
Etapa I
1 ianuarie – 30 septembrie 2019
Etapa II
1 octombrie – 31 decembrie 2019
Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit
Forma CET15
Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit
Forma CET18
Pentru fiecare etapă distingem reguli speciale de aplicare și determinare a venitului, a scutirilor și trecerilor în cont a impozitului pe venit stabilite de capitolul V din Legea pentru punerea în aplicare a titlului I și II din CF. În acest sens, urmează a ține cont de venitul obținut de către subiectul impunerii pentru care se aplică cote de impozitare distincte. Pentru etapa I a perioadei fiscale 2018, în cazul persoanelor fizice şi al întreprinzătorilor individuali, suma impozitului pe venit se determină în mărime de:
  • 7% din venitul impozabil aferent etapei I a perioadei fiscale 2018 ce nu depăşeşte suma de 24750 de lei;
  • 18% din venitul impozabil aferent etapei I a perioadei fiscale 2018 ce depăşeşte suma de 24750 de lei
. Pentru etapa a II-a a perioadei fiscale 2018, în cazul persoanelor fizice şi al întreprinzătorilor individuali, suma impozitului pe venit se determină în mărime de 12 % din venitul impozabil aferent acesteia. La capitolul scutirilor constatăm că sunt stabilite mărimi speciale a acestora pentru fiecare etapă în parte.
IndicatorPerioada fiscală 2018
Etapa IEtapa II
Perioada fiscală 01.01.2018 -30.09.201801.10.2018 -31.12.2018
Data obligației fiscale30 septembrie 201831 decembrie 2018
Cota de impunere7% din venitul impozabil aferent etapei I a perioadei fiscale 2018
ce nu depășește suma de 24750 de lei;
18% din venitul impozabil aferent etapei I a perioadei fiscale 2018
ce depășește suma de 24750 de lei
12 % din venitul impozabil aferent etapei a II-a a perioadei fiscale 2018
Scutirea personală8460 lei6000 lei
Scutirea personală majorată12 600 lei7500 lei
Scutirea personală soț/soție8 460 lei2820 lei
Scutirea personală majorată, soț/soție12 600 lei4500 lei
Scutirea pentru persoana întreținută1890 lei750 lei
Scutirea pentru persoana întreținută, majorată*8460 lei4500 lei
Scutirea pentru persoana întreținută se aplică dacă aceasta, la situația din 30 septembrie 2018 și din 31 decembrie 2018, întrunește condițiile stabilite de art. 35 din CF pentru fiecare etapă în parte (pentru etapa II urmează a se ține cont de modificările de la art. 35 din CF). Un alt aspect necesar de a fi menționat se referă la venitul sub formă de creștere de capital, pentru care, începând cu etapa II, suma impozabilă va constitui 20% din creșterea de capital. Prin urmare, contribuabilii cu statut de persoană fizică vor aplica coeficientul creșterii de capital 50% și, respectiv, 20% pentru fiecare etapă în parte corespunzător, în funcție de faptul când a fost obținut venit de la înstrăinarea activului de capital.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.