13
04 2019
2130

În acest an putem efectua desemnarea procentuală pentru 2 beneficiari

Persoanele fizice rezidente care nu au datorii la bugetul public național la impozitul pe venit pentru perioadele fiscale anterioare sunt în drept să desemneze un cuantum procentual de 2 % din suma impozitului pe venit calculat anual la buget către unul dintre beneficiarii desemnării procentuale. Lista beneficiarilor desemnării procentuale este accesibilă pe pagina oficială a Agenției Serviciilor Publice. Pentru validarea desemnării procentuale este necesar ca persoanele fizice să asigure:
  • prezentarea Declarației cu privire la impozitul pe venit în termenul stabilit de legislația fiscală - 2 mai 2019;
  • desemnarea în adresa unui singur beneficiar inclus în Lista actualizată a beneficiarilor,
  • lipsa datoriilor la impozitul pe venit pentru perioadele anterioare perioadei fiscale în care este efectuată desemnarea procentuală;
  • achitarea impozitului pe venitul declarat din care este efectuată desemnarea procentuală
. Desemnarea procentuală poate fi efectuată prin completarea codului fiscal al beneficiarului, în favoarea căruia se face desemnarea procentuală, în boxa M2 din secțiunea corespunzătoare a Declarației forma CET 15 (pentru etapa I), și boxa M1 din secțiunea corespunzătoare a Declarației CET18 (pentru etapa a II). În cazul completării declarației electronice în baza celei precompletate, vom opta pentru modificarea datelor și vom introduce codul fiscal al beneficiarului. În cazul în care depunem Declarația în mod tradițional, prin vizita la Serviciul Fiscal de Stat, vom solicita inspectorului sa introducă în Declarație codul fiscal al beneficiarului în favoarea căruia dorim să direcționăm suma. Ținând cont că, pentru anul 2018, se depun două Declarații pentru fiecare dintre etape, persoana fizică este în drept să facă desemnarea în favoarea a doi beneficiari diferiți de la o declarație la alta. Dacă la momentul depunerii declarației se constată obligație pentru impozitul pe venit aferent anului 2017 care nu a fost achitată sau contribuabilul are obligație aferent anului 2018, aceste sume urmează a fi achitate în termen de până la 2 mai, pentru a asigura validarea desemnării procentuale. Multe persoane fizice activează sau locuiesc în alta localitate decât cea în care au viza de reședință. Cum pot acestea să depună declarația la Serviciul Fiscal de Stat? De exemplu, persoana care își are reședința la Fălești poate depune Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit la Chișinău? Indiferent de localitatea în care contribuabilul are domiciliu sau reședință, acesta va depune Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit la oricare direcție de deservire fiscală a Serviciului Fiscal de Stat.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.