02
05 2019
3659

Incapacitatea temporară de muncă. Noul proiect

Medicii de familie pot elibera certificate de concediu medical cu durata de la 1 până la 10 zile calendaristice, în una sau mai multe etape, dar certificatul de concediu medical poate fi prelungit la recomandarea medicilor specialiști de profil, în etape succesive de maximum 28 — 31 de zile calendaristice. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale propune pentru consultări publice proiectul hotărârii de Guvern „Cu privire la modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 469/2005”.

Documentul a fost elaborat în contextul punerii în aplicare a modificărilor operate în luna noiembrie la Legea nr. 289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale. Acestea prevăd că, începând cu 1 iulie 2019, vor întra în vigoare reglementările ce țin de stabilirea și plata îndemnizațiilor cu privire la incapacitatea temporară de muncă și celor de maternitate. Amintim că, conform noilor prevederi, Casa Națională de Asigurări Sociale va deveni responsabilă pentru stabilirea, calcularea și achitarea indemnizației privind incapacitatea temporară de muncă, în baza datelor din certificatul de concediu medical, care vor fi transmise prin intermediul conexiunilor intersistemice securizate.

Respectiv, scopul proiectului hotărârii de Guvern „Cu privire la modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 469/2005”, este aducerea în concordanță a prevederilor acesteia cu prevederile din Legea nr.289, inclusiv reglementarea introducerii datelor în Portalul certificat de concediu medical, dar și transmiterii datelor din certificate în adresa CNAS.

Conform proiectului, certificatul pentru caz de boală sau traumă se va elibera bolnavului pe toată perioada tratamentului, până la restabilirea capacităţii de muncă, dar nu mai mult de 180 de zile pe parcursul unui an calendaristic. În cazurile de incapacitate temporară de muncă neîntreruptă, cu trecere dintr-un an calendaristic în altul, calculul zilelor se efectuează pentru toată perioada, începând cu prima zi de incapacitate temporară de muncă, iar la a 180-a zi calendaristică, dacă există motive întemeiate privind posibilitatea recuperării, evitării stabilirii gradului de dizabilitate şi menţinerii capacităţii de muncă a asiguratului, certificatul de concediul medical se prelungeşte pentru cel mult 30 zile calendaristice, în funcţie de evoluţia cazului şi de rezultatele acţiunilor de recuperare.

Totodată, perioada pentru care se eliberează certificatul pentru incapacitate temporară de muncă în caz de tuberculoză, SIDA şi maladie oncologică, este de cel mult un an pe parcursul ultimilor 2 ani. Noile reglementări exclud avizarea la Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă pentru prelungirea certificatului de concediu medical, pentru toată perioada, ceea ce exclude din povara existentă asupra Consiliilor, dar și asupra beneficiarului (bariere și impedimente birocratice, cheltuieli financiare în procesul de avizare).

Concomitent, proiectul impune responsabilitate sporită pentru medicii de familie la eliberarea și durata de prelungire a certificatelor de concediu medical, deoarece majoritatea certificatelor sunt eliberate anume de către medicii de familie. Una din prevederile noi este că Certificatul pentru incapacitate temporară de muncă a femeii gravide se acordă pe durata concediului medical fără restricţii, prevederea actuală fiind numai pentru cazurile de incapacitate de muncă legată de sarcină.

În nota informativă la proiect se mai indică că, comparativ cu prevederile actuale de eliberare a certificatului din ziua constatării incapacității temporare de muncă pe o perioadă de 3 zile, după care certificatul se prelungește încă pentru 3 zile, cu ulterioarele prelungiri în funcție de complexitatea maladiei, actualele prevederi permit eliberarea certificatelor de concediu medical cu durata de 1 până la 10 zile calendaristice, în una sau mai multe etape. Certificatul de concediu medical poate fi prelungit la recomandarea medicilor specialiști de profil, în etape succesive de maximum 28 — 31 de zile calendaristice, iar în caz de boli infecţioase certificatul de concediu medical poate fi eliberat pentru o perioadă de până la 5 zile calendaristice.

Autorii proiectului propun ca certificatul să fie întocmit pe suport de hârtie, cu introducerea datelor în Portalul certificat de concediu medical, cu transmiterea datelor prin intermediul conexiunilor intersistemice securizate, CNAS, cu respectarea cerințelor privind protecția datelor cu caracter personal. Acestea vor servi temei pentru stabilirea și plata indemnizației pentru incapacitatea temporară de muncă, conform cadrului normativ.

Documentul poate fi consultat până la data de 8 mai 2019.

Totodată, comunicăm că, la 24 aprilie 2019, la CNAS a avut loc o ședință de lucru, în cadrul căreia reprezentanţii CNAS și ai instituţiilor bancare au pus în discuție soluțiile pentru plata indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, ţinând cont de particularităţile activităţii băncilor.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.