18
06 2019
1053

Incertitudini în privința tratamentelor impozitului pe profit. IFRIC 23 pot fi aplicate în Moldova

O entitate trebuie să determine dacă este oportun să analizeze fiecare tratament fiscal incert în mod separat sau împreună cu unul sau mai multe tratamente fiscale incerte, în funcție de abordarea care prefigurează cel mai bine rezolvarea incertitudinii. Pentru a determina care dintre cele două abordări prefigurează cel mai bine rezolvarea incertitudinii, o entitate ar putea ține seama, de exemplu: a) de modul în care își întocmește declarațiile fiscale și susține tratamentele fiscale pe care le aplică; sau b) de modul în care entitatea se așteaptă ca autoritatea fiscală să efectueze controlul și să rezolve aspectele care ar putea apărea în urma acestui control. Ministerul Finanțelor a publicat în ediția MO din 14 iunie curent Ordinul nr.87 din 4 iunie 2019 privind acceptarea și publicarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară. Astfel, în Republica Moldova este acceptat IFRIC 23 – Incertitudini în privința tratamentelor impozitului pe profit. Interpretările respective au fost aprobate la 23 octombrie 2018 și publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la 24 octombrie al anului trecut. Acestea oferă o interpretare pentru: • termenul „tratamente fiscale” se referă la tratamentele pe care le aplică sau pe care intenționează să le aplice o entitate în declarațiile sale fiscale; • termenul „autoritate fiscală” se referă la organismul sau la organismele care decid dacă un tratament fiscal este acceptabil în temeiul legislației fiscale. Aceasta ar putea fi și o instanță; • termenul „regim fiscal incert” desemnează un tratament fiscal în legătură cu care există o incertitudine referitoare la faptul că autoritatea fiscală competentă îl va accepta în temeiul legislației fiscale. De exemplu, decizia unei entități de a nu prezenta nicio declarație fiscală într-o jurisdicție fiscală sau de a nu include anumite venituri specifice în profitul impozabil constituie un tratament fiscal incert dacă acceptabilitatea sa în temeiul legislației fiscale este incertă. Conform documentului, interpretarea aduce clarificări asupra modului de aplicare a cerințelor în materie de recunoaștere și evaluare prevăzute de IAS 12, atunci când există o incertitudine în privința tratamentelor fiscale. Într-o astfel de situație, o entitate trebuie să recunoască și să își evalueze creanța sau datoria privind impozitul curent sau amânat, aplicând cerințele prevăzute de IAS 12 pe baza profitului impozabil (a pierderii fiscale), a bazelor fiscale, a pierderilor fiscale neutilizate, a creditelor fiscale neutilizate și a ratelor de impozitare determinate de aplicarea interpretării respective. Regulamentul Comisiei Europene 2018/1595 prevede că IFRIC 23 este valabil pentru perioadele anuale de raportare care încep la 1 ianuarie 2019 sau după această data, fiind permisă aplicarea acestora mai devreme. Același Regulament prevede și o perioadă de tranziție, în care, la aplicarea inițială, entitatea aplică IFRIC 23: – retrospectiv, prin aplicarea IAS 8, în cazul în care acest lucru este posibil fără a se utiliza înțelegerea ulterioară; sau – retrospectiv, prin recunoașterea, la data aplicării sale inițiale, a efectului cumulat al aplicării inițiale a interpretării. În cazul în care entitatea alege această abordare de tranziție, ea nu trebuie să retrateze informațiile comparative. În schimb, entitatea trebuie să recunoască efectul cumulat al aplicării inițiale a interpretării ca fiind o ajustare a soldului de deschidere al rezultatului reportat (sau a altor componente ale capitalurilor proprii, după caz). Data aplicării inițiale reprezintă începutul perioadei anuale de raportare în care entitatea aplică pentru prima data IFRIC 23.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.