Știri

Legile bugetare pentru anul 2022, publicate

În Monitorul Oficial de astăzi, 24 decembrie, au fost publicate legile bugetare pentru anul 2022. Astfel, potrivit Legii bugetului de stat pentru anul 2022 (nr. 205 din 6 decembrie 2021) veniturile bugetului de stat vor constitui 50 mld. lei, cu 9,2% mai mult decât a fost precizat pentru anul curent, cheltuielile – 65,2 mld. lei, în creștere cu 13,2% față de indicatorul precizat pentru anul curent, iar  deficitul bugetar va atinge 15,1 mld. lei.
 
Potrivit documentului, la situația din 31 decembrie 2022 datoria de stat internă nu va depăşi 39575,3 mil.  lei, iar datoria de stat externă – 63735,8 mil. lei (echivalentul a $ 3317,8 mil.).

 

Legea prevede că pentru calcularea, începând cu 1 ianuarie 2022, a salariilor angajaților din sectorul bugetar, în conformitate cu prevederile Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare, se stabilește valoarea de referință în mărime de 1800 de lei, cu anumite derogări pentru persoanele cu demnitate publică, personalul didactic, judecători etc.

 

În bugetul de stat pentru anul viitor sunt prevăzute mijloace financiare în sumă de 89705,0 mii de lei pentru implementarea Programului de stat „Prima casă", inclusiv 10000,0 mii de lei pentru onorarea garanţiilor de stat în cadrul Programului. Totodată, sunt prevăzute 50000,0 mii de lei pentru acordarea compensațiilor salariaților în scopul implementării măsurilor speciale privind asigurarea securității, protecției vieții și sănătății populației (măsuri anti COVID), 770000,0 mii de lei pentru Fondul naţional pentru dezvoltare regională precum și mijloace financiare în sumă de 10000,0 mii de lei destinate pentru subvenţionarea locurilor de muncă.

 

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2022 (nr. 206 din 6 decembrie 2021) prevede că, veniturile și cheltuielile BASS pentru anul viitor vor constitui 31,2 mld. lei. Contribuţia de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă fixă anuală calculată pentru plătitorii specificaţi la pct. 1.6, 1.7 şi 1.8 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale (ex. titularii patentei) se majorează de la 11331 lei în anul curent până la 12838 de lei.

 

Contribuţia pentru plătitorii specificaţi la pct. 1.61 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 (liber-profesioniştii ce practică activitate în sectorul justiţiei) rămâne la nivelul anului curent - în mărime de 24255 de lei, iar contribuţia de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă fixă anuală calculată, în bază de contract individual încheiat cu CNAS, pentru plătitori şi în condiţiile specificate la pct. 1.9 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 (zilieri) va constitui 3270 de lei (pentru anul curent 2886 de lei).

 

Cuantumul ajutorului de deces acordat în condițiile Legii nr. 289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale va constitui în anul viitor 1100 de lei.

 

În același timp, potrivit Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2022 (nr. 207 din 6 decembrie 2021), FAOAM pentru anul 2022 a fost aprobat la venituri și la cheltuieli în sumă de 12,2 mld. lei. Prima de asigurare medicală obligatorie în sumă fixă, precum şi cea în formă procentuală din salariu şi din alte recompense au rămas neschimbate. Astfel, prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense rămâne la același nivel de 9,0%, iar prima în sumă fixă va constitui 4056 de lei, la achitarea acesteia în primele trei luni ale anului fiind aplicate reducerile de 50%, 60% şi 75%.

 

Legile intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2022.

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Parlamentul Republicii Moldova

1988 vizualizări

Data publicării:

24 Decembrie /2021 09:21

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon