Știri

Majorarea, începând cu 7 august curent, a cuantumului venitului lunar asigurat al salariaților rezidenților parcurilor pentru tehnologia informației

În Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 7 august curent (nr.199- 204) a fost publicată Legea nr. 142/2020 pentru modificarea Legii nr.77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației (în continuare - Legea nr 142/2020”).

 

Una dintre cele mai importante modificări aduse de Legea nr. 142/2020 constituie majorarea cuantumului venitului lunar asigurat al salariaților rezidenților parcurilor pentru tehnologia informației cu 8%, ceea ce începând cu 7 august constituie deja 68% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul respectiv și reprezintă 5.408,04 lei (7.953 lei x 68%) sau cu 636,24 lei mai mult decât până la data menționată (4.771,80 lei ). 

 

Această modificare are drept scop extinderea bazei de calcul pentru mai multe prestații sociale (de ex. indemnizații pentru incapacitatea de muncă, indemnizații de maternitate, pensii, ș.a.).

 

Este de menționat că prevederile Legii nr. 142/2020 au intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al RM (7 august 2020) adică pe parcursul lunii august, fiind deosebit de importantă modalitatea de reflectare a venitului lunar asigurat în Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18), în special pentru luna august 2020.

 

 

Actualmente, rezidenții parcurilor IT completează parțial Darea de seamă (Forma IPC18) în partea ce ține de informația ce vizează venitul lunar asigurat calculat în condițiile stabilite la art.16 din Legea nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei (în continuare Legea nr.77/2016) pe fiecare salariat și contribuțiile de asigurări sociale aferente acestui venit (tabelul nr.3 la darea ce seamă menționată).

 

Completarea și declararea acestor date aferente salariaților parcurilor pentru tehnologia informației este importantă, întrucât contribuie la calculul corect atât al prestațiilor sociale la care au dreptul angajații, cât și la calculul stagiului de cotizare pentru acești salariați în sistemul public de asigurări sociale (acesta din urma fiind exprimat în ani și se calculează prin însumarea lunilor pentru care s-au plătit contribuții în mărimile stabilite la bugetul asigurărilor sociale de stat), care este luat în considerare pentru stabilirea dreptului la anumite prestații sociale.

 

În ceea ce privește modalitatea de calculare și reflectare a venitului asigurat pentru luna august 2020 în Darea de seamă (Forma IPC18), relatăm că ținând cont de recomandările Casei Naționale de Asigurări Sociale calculul acestui venit urmează  să fie efectuat proporțional zilelor calendaristice, reieșind din prevederile legislației aplicabile până la intrarea în vigoare a Legii nr. 142 și, respectiv, după aceasta, și anume:

 

 

Prin urmare, venitul lunar asigurat al salariatului unui rezident al parcului pentru tehnologia informației va constitui 5.284,89 lei, urmând să fie reflectat la codul categoriei persoanei asigurate 162 „Persoană angajată în baza contractului individual de muncă, rezidentul parcului din domeniul tehnologiilor informațiilor”.

 

E de menționat că recomandările Casei Naționale de Asigurări Sociale aferente determinării venitului asigurat pentru salariații menționați, pentru luna august 2020, sunt expuse pe pagina oficială a acesteia la 12 august 20201

 

 Aspectul modificării cuantumul venitului asigurat urmează a fi luat în considerare și din perspectiva cerințelor de notificare stabilite de Legea nr. 77/2016 în coroborare cu prevederile legislației muncii. Astfel, potrivit art.16 al Legii nr. 77/2016, există obligativitatea rezidenților de a informa salariații săi până la angajare (în cazul salariaților noi), fie până la data obținerii statutului de rezident (pentru salariații existenți) despre particularitățile asigurării sociale, medicale și ale impozitului pe venit. Or, intervenția la legislația de mai sus, asupra salariaților companiilor care sunt deja rezidenți ai parcului, nu cade sub incidența nici unei din situațiile menționate de lege.

 

 

Totuși, reieșind din prevederile Codului Muncii, potrivit cărora condițiile de asigurare socială și medicală constituie clauze esențiale ale contractului individual de muncă în baza art. 49, precum și având cerința de informare în scris a salariaților despre aceste particularități, rezidenții parcurilor pentru tehnologia informațiilor pot considera informarea în scris a salariaților săi despre modificările din legislație ce vizează regimul de asigurare și impozitul pe venit.

 

Anna Gîscă - Consultant fiscal senior, PwC Moldova
Silvia Grosu - Consultant juridic senior, PwC Moldova  

___________

[1] https://cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5276&t=/Mass-media/Noutati/In-atentia-rezidentilor-parcurilor-pentru-tehnologia-informatiei

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | PwC Moldova

2846 vizualizări

Data publicării:

19 August /2020 09:45

Domeniu:

Impozitul pe venit | Asigurare socială de stat | Facilități pentru IT-companii | Asigurare obligatorie de asistenţă medicală | Dare de seamă fiscală

Etichete:

rezident | Codul muncii | contract individual de munca | TIC | regim fiscal | parc it

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon