28
02 2019
3401

Mașinile de casă și control, altfel

Prevederile legislației naționale rămân în urmă de dezvoltarea tehnologiilor informaționale, ceea ce impune necesitatea elaborării și punerii în aplicare a reglementărilor pentru utilizarea diferitelor dispozitive cu funcții de mașini de casă și control (telefoane, tablete etc., ce dispun de aplicațiile necesare). În ședința Executivului din 27 februarie curent a fost examinat proiectul hotărârii de Guvern prin care au fost aprobate trei regulamente noi ce țin de aplicarea echipamentelor de casă și de control la efectuarea decontărilor: Regulamentul cu privire la Registrul unic al echipamentelor de casă şi de control; Regulamentul cu privire la Comisia interdepartamentală pentru echipamentele de casă și de control și Regulamentul cu privire la exploatarea echipamentelor de casă și de control pentru efectuarea decontărilor în numerar și/sau prin alt instrument de plată. Regulamentul cu privire la Registrul unic al echipamentelor de casă şi de control (în continuare – ECC) prevede formele, funcțiile, cerințele pentru ECC destinate înregistrării operațiunilor de casă în numerar sau prin alt instrument de plată, mecanismul de aprobare a ECC utilizabile pe teritoriul RM. Conform documentului, ECC sunt maşinile de casă şi de control cu memorie fiscală, alte sisteme informatice, cu sau fără dispozitive electronice (de tip terminal de plată, terminal cash-in, aparat de schimb valutar, precum şi altele ce dispun de un program de aplicaţie dedicat şi identificabil) cu funcţii de maşini de casă şi de control, destinate pentru înregistrarea operaţiunilor de casă (în numerar și/sau prin alt instrument de plată), păstrarea, imprimarea, criptarea şi transmiterea la serverul Serviciului Fiscal de Stat a informaţiei financiare gestionate, care asigură protecţia algoritmelor de lucru şi a datelor înregistrate de modificarea nesancţionată. Regulamentul oferă clasificarea și formele ECC, precizează documentele de plată formate de aceste echipamente și conținutul lor, dar și elementele specifice, pe genuri de activitate (comerț și prestare servicii, transport rutier de persoane în regim de taxi, comercializarea cu amănuntul a carburanților, schimb valutar etc.) De asemenea, sunt stabilite cerințele pentru documentul fiscal generat în formă electronică, care urmează a fi transmis la numărul de telefon prin SMS, adresa electronică (e-mail) sau în cadrul sistemului sau platformei electronice de management. Serviciul Fiscal de Stat va fi deținătorul Registrului unic al ECC, care va include Registrul mașinilor de casă și de control și imprimantelor fiscal și Registrul sistemelor informatice, ce includ dispozitive electronice destinate pentru înregistrarea operațiunilor de casă, fără imprimante fiscale. Regulamentul vine cu detalii privind modalitatea includerii și excluderii ECC din Registrul unic, obligațiile și drepturile persoanelor implicate în proces. Regulamentul cu privire la Comisia interdepartamentală pentru ECC stabilește funcțiile acesteia și ale membrilor Comisiei, modul de adoptare a deciziilor și de asigurare tehnico-organizatorică a activităţii acesteia, care va fi realizată de către SFS. Regulamentul cu privire la exploatarea ECC pentru efectuarea decontărilor în numerar și/sau prin alt instrument de plată vine cu prevederi noi, cum ar fi obligativitatea utilizatorului ECC, la sfârșitul anului de gestiune, după înscrierea în Registrul MCC/IF a datelor din ultimul raport de închidere zilnică, să efectueze înscrierea de totalizare conform raportului periodic scurt (anual) din memoria fiscală a mașinii de casă și de control/imprimantei fiscale, ținând cont de corectările efectuate pe parcursul anului de gestiune, care, sub mențiunea „Verificat”, se confirmă prin semnătura persoanei responsabile a utilizatorului (contribuabilului) MCC și indicarea datei înscrierii, care va fi transcrisă în Registrul MCC/IF pentru anul de gestiune imediat următor. Încă o cerere este asigurarea păstrării memoriei fiscale și/sau SD-cardului înlocuite, precum și suporturile pe hârtie sau electronice pe care au fost înscrise datele la citirea memoriei fiscale și/sau SD-cardului, pe perioada de 6 ani. Rapoartele de închidere zilnică, lipite în Registrul MCC/IF, în continuare, vor fi păstrate nu mai puţin de 4 ani de la momentul emiterii lor. Acest document reglementează și aplicarea ECC și de către taximetriști, obligatorie fiind înscrierea „În cazul în care nu este emis și înmânat bonul de casă pe suport de hârtie și/sau în formă electronică, consumatorul este în drept să nu achite călătoria”. Totodată, anexă la acest Regulament este Lista genurilor de activitate (în total 19) al căror specific permite efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără aplicarea echipamentelor de casă și de control. Pentru patru din acestea obligatorie este eliberarea bonului de plată și/sau a facturii fiscale. Publicația Periodică ”Monitorul Fiscal FISC.md” va reveni cu detalii asupra subiectului dat.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.