04
03 2019
1665

Modificările în formularul ONG17 au intrat în vigoare

Ministerul Finanțelor a publicat în MO din 1 martie 2019 Ordinul nr.39 din 27 februarie curent ce ține de modificările operate în Ordinul nr. 08 privind aprobarea formularului tipizat al Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale (ONG17) din 15 ianuarie 2018. Documentul are drept scop perfecționarea prevederilor ce țin de formularul aferent Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale și modul de completare a acesteia, aceasta fiind adusă în corespundere cu Indicațiile metodice privind particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale. Conform documentului, sintagma ”profit/pierdere” din anexa nr. 1 la formularul tipizat ONG17 va fi înlocuită cu termenul excedent net/deficit net, iar noțiunea venitul scutit de impozitare va fi substituită cu excedentul net scutit de impozitare. În anexa nr. 2 la Ordinul nr.08 (Modul de completare a declarației cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale), pct.7, rezultatul obținut se va reflecta conform datelor contabilităţii financiare (excedent, deficit), până la impozitare. În cazul în care se constată deficit al perioadei de gestiune, indicatorul rândului 010 se înregistrează cu semnul „−”. Totodată, pct. 8 prevede că, în rândul 0101, se va reflecta suma totală a veniturilor constatate în contabilitatea financiară conform prevederilor Indicaţiilor metodice privind particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale, Standardelor Naționale de Contabilitate sau Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, după caz, care se determină ca suma conturilor din clasa „Venituri” prin calculul: rândul 01011 + rândul 01012 + rândul 01013. Până acum era prevăzut că în rândul 0101 se reflecta suma totală a veniturilor constatate în contabilitatea financiară, conform prevederilor SNC sau IFRS, care se determina ca suma conturilor din clasa „Venituri”, prin calculul: rând. 01011 + rând. 01012 + rând. 01013 + rând. 01014. Totodată, în rândul 01011 din anexă se va reflecta suma veniturilor organizaţiilor necomerciale aferente mijloacelor cu destinaţie specială, care includ: active şi servicii primite sau care urmează să fie primite sub formă de granturi, donaţii, alocaţii, asistenţă financiară sau tehnică, contribuţii ale fondatorilor şi membrilor, alte finanţări şi încasări, mijloace şi fonduri proprii, ale căror utilizare este condiţionată de realizarea unor misiuni speciale (programe, proiecte etc.). Astfel, se concretizează componența mijloacelor speciale. Concretizări se propun și în pct. 11, care sunt expuse în următoarea redacție: ”În rândul 01013 se reflectă suma veniturilor aferente mijloacelor nepredestinate ale organizaţiilor necomerciale, contribuţiilor fondatorilor şi membrilor organizaţiei necomerciale, altor venituri şi cheltuieli cu excepţia celor din activitatea economică, a căror utilizare nu este condiţionată de realizarea unor misiuni speciale şi care nu pot fi atribuite la venituri aferente mijloacelor speciale.” În prezent, în rândul 01013 se reflectă doar sumele altor venituri, cu excepţia veniturilor din activitatea economică. Menționăm că suma cheltuielilor efectuate din contul mijloacelor cu destinație specială, utilizate contrar destinaţiei, vor fi reflectate în rândul 010211. În rândul 030 se va indica excedentul net al perioadei de gestiune scutit de impozitare, care se determină prin următorul calcul: rândul 0101 - rândul 0102 - rândul 020. De asemenea, la completarea formularului ONG17 se va ține cont de faptul că, la completarea anexei 1D Raport financiar privind modul de utilizare a sumelor de desemnare procentuală, sumele utilizate în a doua perioadă fiscală după perioada fiscală în care a fost efectuată desemnarea procentuală vor fi indicate în coloana 4, iar cele neutilizate – în coloana 5. Reiterăm, Ordinul nr.39 al Ministerului Finanțelor a fost publicat vineri, 1 martie 2019, și poate fi consultat detaliat în ediția MO nr.76-85. Documentul a intrat în vigoare la data publicării.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.