26
02 2018
1235

Nomenclatorul codurilor facilităților fiscale, modificat

În Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la aprobarea Nomenclatorului codurilor aferent facilităților fiscale la impozitul pe venit nr.1080 din 10 octombrie 2012 au fost operate modificări, aprobate prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.84 din 16 februarie 2018. Astfel, în Anexa “Nomenclatorul codurilor aferent facilităților fiscale la impozitul pe venit ce ţin de neimpozitarea unei părţi a venitului impozabil sau a întregului venit”, se abrogă codul facilităților 4a, stabilit pentru instituţiile medico-sanitare publice şi private. Modificarea intervine reeșind din faptul abrogării în Codul fiscal, începând cu 1 ianuarie curent, a art.511(Legea nr.288 din 15.12.2017), care prevedea că instituţiile medico-sanitare publice şi private se scutesc de impozitul pe venitul obţinut din activitatea prestatorilor de servicii medicale legate de realizarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală conform contractelor încheiate cu CNAM. A fost abrogat și codul facilităților 6g, stabilit pentru organizaţiile necomerciale, luând în considerare modificările și completările operate în art.52 al Codului fiscal pe perioada 2016-2017 și impunerea unor condiții pentru realizarea dreptului la scutire de impozitul pe venit a organizațiilor necomerciale. Ordinul este pus în aplicare din data de 1 ianuarie 2018, prevederile acestuia fiind în vigoare la prezentarea declarațiilor pentru perioadele începând cu anul curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.