06
08 2018
961

P.P. „Monitorul fiscal FISC.MD” – ghidul tău în implementarea corectă a legislației fiscale

Stimați cititori, Publicația Periodică „Monitorul fiscal FISC.MD” vine și în această ediție cu informații actuale și veridice, care au ca scop susținerea DVS. în implementarea corectă a legislației fiscale. În actuala ediție venim cu răspunsuri, comentarii și analize ce țin de stingerea simplificată a obligației fiscale, conservarea mijloacelor fixe, impozitarea veniturilor din înstrăinarea imobilelor de către persoanele fizice, contabilitatea subvențiilor în agricultură și alte materiale ce merită toată atenția cititorilor. Dăm startul cu rubrica Documente și comentarii/Poziția oficială a SFS, în care, de obicei, vă oferim interpretări ale cazurilor fiscale complexe.
 • Stingerea simplificată a obligației fiscale
 • Aplicarea amenzii pentru neeliberarea în termen a facturilor fiscale
 • Corectarea de către avocat a dării de seamă pri¬vind impozitul pe venit
În rubrica Editorial vă prezentăm un articol despre îmbunătăţirea performanţei coridoarelor comerciale ale Republicii Moldovei și cum pot ele contribui la reducerea costurilor comerciale. În rubrica Practica fiscală, care este una foarte așteptată, deoarece demonstrează precedente din practica SFS, asemănătoare situației mai multor întreprinderi, vă oferim:
 • Impozitarea veniturilor persoanelor fizice din înstrăinarea imobilelor și
 • Impozitarea veniturilor persoanelor ce desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei, autori Petru Griciuc și Valeriu Severin
 • Conservarea mijloacelor fixe: aspecte fiscale și
 • Tratamentul contabil și fiscal al mijloacelor fixe complet amortizate, elaborate de Galina Șpac
 • Талоны на питание: учет и отчетность, elaborat de Victor Sîrbu și Sandra Dolghii
În rubrica Contabilitate practică, venim cu un material util despre Cheltuielile pentru dezvoltarea Software, elaborat de șefa Direcției reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ, Ministerul Finanțelor, Lidia Foalea. Tot aici veți găsi:
 • Elaborarea politicilor contabile ale asociațiilor de economii și împrumut, Vasile Bucur și Valeriu Iașan
 • Учет имущественного комплекса как выбываю¬щей группы, предназначенной для продажи, de Vasile Bucur și Natalia Dragomir
 • Contabilitatea subvențiilor în agricultură: unele aspecte, Marina Brihuneț
 • Бухгалтерский учет лизинговых операций, Natalia Zlatina
 • Бухгалтерские и налоговые аспекты безвоз¬мездно полученных запасов, autor Galina Șpac
În Consultații Juridice, vă oferim o serie de materiale ce conțin evaluări ale cazurilor fiscale din punct de vedere juridic și informații despre practica judiciară:
 • Jurisprudența pertinentă legislației fiscale, autor Alina Dadu
 • Sancțiunile pentru neprezentarea/prezentarea tardivă a Dării de seamă Forma IPC18 și
 • Contestarea de către contribuabil a actelor administrative emise de SFS la Consiliul de soluţionare a disputelor, autor Marin Morcov
 • Налоговая тайна в системе мер защиты экономической информации, de Mihail Garmandir
 • Vizita fiscală - procedeu de asistenţă fiscală, elaborat de Valeria Nedelea
În rubrica Expert, în care publicăm opinia experților naționali şi internaționali în domeniul administrării fiscale și economiei naționale, venim cu următoarele materiale:
 • După 15 ani de aplicare – Codul civil se modernizează, autor Octavian Cazac
 • Noul Cod vamal – un pas important în facilitarea comerțului, de Dorel Noroc și Alesea Boghiu
 • Plăți și costuri adăugate la valoarea în vamă: comisioane și prime pentru brokeri, de Maria Bârcă
 • Clasificarea părților și accesoriilor de autovehicule, autor Daniela Furtună
 • Completarea Clasificatorului categoriilor persoanelor asigurate și
 • Cu privire la declararea perioadelor de muncă şi venitului asigurat pentru persoanele care cumu¬lează funcţii, de Clara Sorocean
În rubrica Microfon, vă oferim articolul intitulat Содействие налогоплательщикам в исполне¬нии налоговых обязательств, autor Liliana Agarcova. De data aceasta, încheiem ediția cu rubrica Întrebări-răspunsuri, în care autorii din cadrul SFS răspund la întrebările parvenite din partea contribuabililor cu privire la implementarea corectă a legislației fiscale în vigoare. Așadar, în această rubrică veți citi următoarele materiale scrise de Andrei Nevreanschi:
 • Юридическая сила не полностью заполненной налоговой накладной
 • Cota TVA la livrarea pe teritoriul RM a producției din zootehnie procurate de la subiecții care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar
 • Возмещение НДС по услугам международного транспорта
 • Calcularea proratei în cazul livrărilor impozabile cu TVA și livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere
 • Data prestării serviciilor de construcție-montaj la export
 • Выписка налоговой накладной при заключении Договора простого товарищества
 • Completarea Declarației privind TVA pentru măr¬furile importate
 • Aplicarea TVA asupra taxei de stat pentru servicii de înregistrare a medicamentelor și dispozitivelor medicale
 • Cтавкa НДС при поставках для переработки отходов от пластмассовых ящиков и стрейч- пленки
De asemenea, în Întrebări-răspunsuri, veți mai găsi o serie de articole, elaborate de Daniela Gulea:
 • Impozitarea serviciilor prestate de către artiștii nerezidenți
 • Constatarea cheltuielilor ca facilități în cazul închirierii unui autoturism de către salariatul aflat în deplasare peste hotare
 • Deducerea cheltuielilor aferente dobânzilor pen¬tru împrumut
 • Impozitarea veniturilor persoanei fizice în condițiile contractului civil
Einstein spunea – „Învață de la ziua de ieri, trăiește pentru astăzi și speră la ziua de mâine. Cel mai important lucru este să nu te oprești niciodată din întrebat”. În speranța că veți găsi pe paginile revistei noastre răspunsuri la întrebările ce vă apar zi de zi, vă dorim lectură plăcută și vă mulțumim pentru fidelitate.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.