Știri

Racordarea legislaţiei privind scutirea de TVA cu drept de deducere

Ministerul Finanțelor propune spre consultare un proiect de hotărâre ce prevede modificarea mai multor acte legislative în domeniul TVA în scopul racordării cadrului normativ la Legea nr. 288 din 15 decembrie 2017. Modificările vor fi operate în hotărâri de Guvern ce prevăd aprobarea unor regulamente, cum ar fi Regulamentul cu privire la aplicarea cotei zero a TVA, precum și a scutirii de la plata impozitelor, taxelor și altor plăţi obligatorii stabilite de Acordul ”Compact”, Regulamentul privind restituirea TVA, Regulamentul cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale la importul mijloacelor de transport cu destinație specială, Regulamentul cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale stabilite la art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal și art.28 lit.q2) din Legea cu privire la tariful vamal etc. Proiectul mai conține norme privind modalitatea și documentele necesare ce urmează a fi prezentate în cazul restituirii sumei TVA aferent unor mărfuri și servicii. Astfel, cererile privind restituirea TVA, primite de Serviciul Fiscal de Stat, cu excepția solicitării restituirii TVA de către agenții economici care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA în temeiul articolului 1014 din Codul fiscal, vor fi supuse examinării doar în cazurile în care subiectul impozabil a depus la SFS declarații privind TVA pentru perioadele fiscale corespunzătoare. Această prevedere se va aplica și în cazul restituirii TVA la investiții capitale în autovehicule pentru transportul a minim 22 de persoane, cu excepția șoferului (art.1013). Documentul prevede că agenţii economici care după 1 ianuarie 2018 efectuează investiţii capitale în autovehicule menționate şi nu sunt înregistraţi în calitate de plătitori de TVA, urmează să prezinte funcţionarilor fiscali, la procurarea autovehiculelor de la nerezidenţi sau de la persoanele juridice şi fizice rezidente de pe teritoriul Republicii Moldova, dar care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, documentele de plată ce confirmă achitarea TVA la Serviciul Vamal prin intermediul contului bancar. În același timp, la procurarea autovehiculelor pe teritoriul RM se vor prezenta facturile fiscale şi copiile documentelor de plată ce confirmă achitarea, prin intermediul contului bancar, a sumei TVA către furnizorul lor. Menționăm că pentru restituirea sumei TVA aferente investițiilor capitale în autovehicule, prevăzută la art.1013 din Codul fiscal, a fost introdusă obligativitatea achitării sumei TVA prin intermediul contului bancar. De asemenea, proiectul prevede delimitarea modalității de calculare a sumei TVA spre restituire, ce urmează a fi solicitată pentru perioadele fiscale de până la 01.01.2018 și după data respectivă, datorită excluderii obligativității de restituire a sumei TVA achitată doar pentru sumele plătite prin intermediul contului bancar în cadrul operațiunilor de export și investițiilor capitale, conform art.1011 din Codul fiscal. În nota proiectului se menționează că acesta nu va implica cheltuieli financiare suplimentare din bugetul public național. Documentul poate fi consultat până la 14 martie curent.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

1627 vizualizări

Data publicării:

06 Martie /2018 11:10

Catalogul tematic

T.V.A. | Administrare fiscală | Noutăți

Etichete:

TVA | restituirea TVA | Proiect | Ministerul Finanţelor

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon