08
11 2017
2282

Raportarea unificată. Care anexe actuale vor fi abrogate

În contextul modificărilor operate la Codul fiscal prin Legea nr.123 din 7 iulie 2017 , începând cu 1 ianuarie 2018 contribuabilii vor prezenta o nouă dare de seamă prin care se va declara impozitul pe venit, primele de asigurare obligatorie de asistență medicală reținute şi contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate, Ministerul Finanțelor propune spre consultare un proiect ce prevede abrogarea unor anexe din Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum şi din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări. Acestea sunt: • anexa nr.1 „Darea de seamă privind suma venitului achitat și impozitul pe venit reținut din acesta (IRV14)” • anexa nr.2 „Nota de informare privind salariul şi alte plăți efectuate de către patron în folosul angajaților, precum şi plățile achitate rezidenților din alte surse de venit decât salariul şi impozitul pe venit reținut din aceste plăți (forma IALS14)” • anexa nr.3 „Nota de informare privind impozitul reținut din alte surse de venit decât salariul achitate persoanelor nerezidente (forma INR14)” • anexa nr.4 „Nota explicativă privind completarea anexelor nr.1, 2 și 3” • anexa nr.5 „ Informația privind veniturile calculate și achitate în folosul persoanei fizice (juridice) și impozitul pe venit reținut din aceste venituri”. Totodată, reamintim că Ministerul Finanțelor, prin Ordinul nr. 126 din 4 octombrie 2017 , a aprobat formularul tipizat Forma IPC18 „Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală şi a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate” care include în sine și indicatorii din Darea de seamă privind suma venitului achitat și impozitul pe venit reținut din acesta (Forma IRV14). În proiect se menționează că formularele tip care se propun spre abrogare vor rămâne valabile pentru declararea obligației fiscale pentru perioada fiscală 2017. Documentul poate fi consultat până la 20 noiembrie curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.