11
09 2017
1655

Rezultatul controalelor fiscale pentru semestrul I al anului curent

În urma controlelor efectuate de Serviciul Fiscal de Stat, în perioada ianuarie-iunie 2017, au fost suplimentar calculate impozite și stabilite sancţiuni fiscale. Potrivit informaţiei cu referire la rezultatele controalelor fiscale, în primul semestrul al anului curent organul fiscal a efectuat controale planificate la fața locului prin metoda verificării totale la 411 unități. În 406 cazuri din cele 411 au fost depistate încălcări, ponderea cărora constituie 99% din totalul de controale efectuate. Suma cumulativă calculată a impozitelor, taxelor, a majorărilor de întârziere etc., în urma respectivelor controale constituie 1,14 mil. lei, iar suma totală a sancțiunilor fiscale este de 433 mii lei. În perioada menționată, Serviciul Fiscal de Stat a efectuat la 1083 unități controale fiscale neplanificate la fața locului, prin metoda de verificare totală privind lichidarea sau suspendarea activității agentului economic. În cadrul a 775 unități au fost depistate nereguli, iar ponderea lor constituie 72% din numărul total de controale efectuate. Suma calculată a impozitelor și taxelor în acest caz constituie 1,908 mil.lei, suma totală a sancțiunilor – 785 mii lei. Controale fiscale planificate la fața locului, prin metoda de verificare tematică, au fost realizate la 51 de unități, la 49 dintre ele au fost depistate încălcări. Ponderea acestor încălcări atinge nivelul de 96% din numărul total de controale. Cât privește suma calculată a impozitelor în acest caz, ea constituie 141, 4 mii lei, iar suma sancțiunilor fiscale este de 54,9 mii lei. În primul semestru al anului 2017 au fost desfășurate controale fiscale la faţa locului prin metoda de verificare tematică privind restituirea TVA, accize, înregistrarea/anularea plătitorilor de TVA, restituirea impozitului pe venit/verificarea obligațiilor persoanelor fizice la 7011 unități. În 5017 unități Serviciul Fiscal de Stat a identificat neregularități, ponderea cărora constituie 72% din numărul total de controale efectuate. Suma impozitelor şi taxelor din acestea este de 76,4 mii lei, iar suma totală a sancţiunilor fiscale – 41,09 mii lei. Controale fiscale la faţa locului prin metoda de verificare repetată au fost organizate în cadrul a 80 de unităţi, dintre care în 28 de cazuri au fost depistate nereguli fiscale. Ponderea acestor încălcări constituie 35% din numărul total de controale efectuate. Suma taxelor şi impozitelor colectate din urma acestor controale constituie 8,6 mii lei, iar sancţiuni fiscale au fost percepute în sumă de 5,44 mii lei. Controale fiscale la faţa locului prin metoda verificării prin contrapunere au fost efectuate la 705 unităţi, iar la 43 dintre ele au fost depistate iregularităţi. Ponderea încălcărilor stabilite din numărul total de controale efectuate constituie 6%, iar în acest caz nu au fost percepute impozite. Suma sancţiunilor fiscale este de 196 lei. Controale fiscale prin metoda de verificare camerală au fost efectuate în cadrul la 3073 unităţi, la 2620 dintre acestea au fost găsite nereguli. Ponderea încalcărilor stabilite din numarul total de controale efectuate constituie 85%. Suma totală a impozitelor constituie 126 mii lei şi suma sancţiunilor fiscale este de 2,46 mil. lei. Prin metoda operativă au fost organizate controale la 7439 unităţi , la 3118 dintre ele au fost depistate neregularităţi, cu o pondere de 42% din numărul total de controale. Suma totală a impozitelor şi taxelor este de 5,80 mii lei, sancţiunile fiscale constituie 13,42 mii lei. Serviciul Fiscal de Stat a efectuat controale fiscale prin metoda de verificare parţială la 131 de unităţi. Nereguli au fost depistate la 65 de unităţi, ponderea cărora este stabilită la 50% din numărul total de controale. Suma totală calculată a impozitelor, taxelor, majorărilor de întârziere este de 3 mii lei, iar suma sancţiunilor fiscale constituie 124 mii lei. De asemenea, Serviciul Fiscal a efectuat controale fiscale prin metoda de verificare faptică la 525 de unităţi şi controale efectuate la agenţii economici aflaţi în procedură de insolvabilitate la 345 de unităţi. Au fost stabilite neregularităţi la 330 agenţi şi impuse sancţiuni fiscale în sumă de 3,1 mil. lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.