Știri

Salariile medicilor vor fi indexate cu 4,1%

Din 1 aprilie 2018 salariile de funcție ale personalului medical vor fi indexate cu 4,1 %, pe măsura creşterii indicelui preţului de consum (IPC). Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală a fost publicată în Monitorul Oficial din 6 aprilie curent. Astfel, potrivit hotărârii, după aprobarea Legii anuale a fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, începând cu 1 aprilie, salariile de funcție lunare prevăzute în anexele nr. 1 și nr. 3 din Regulamentul menționat vor fi reexaminate și indexate în funcție de IPC stabilit pentru anul curent, dar nu mai mult decât rata creșterii cheltuielilor fondului pentru achitarea serviciilor medicale curente al asigurării obligatorii de asistență medicală. Totodată, documentul mai intervine cu modificări și la partea ce ține de munca prin cumul pentru personalul de conducere, precum şi a cercetătorilor ştiinţifici din cadrul instituţiilor medico-sanitare publice. Astfel, medicilor cu funcţie de conducere şi adjuncţilor lor li se va permite, în unitatea în care sunt încadrați, în cazul funcţiei vacante a medicului specialist, să presteze munca prin cumul conform specialității în volum de 0,25 din salariu de medic specialist. În același timp, cercetătorii științifici din cadrul instituțiilor medico-sanitare publice vor putea presta muncă prin cumul conform specialității, în volum de până la 0,5 din salariu de medic, în cazul funcției vacante de medic specialist. Cheltuielile ce ţin de punerea în aplicare a majorărilor salariale vor fi acoperite din contul şi în limita mijloacelor contractate de către instituţiile medico-sanitare publice cu CNAM, precum şi din alte surse de venit. Pentru indexarea salariului medicilor cheltuielile se estimează la circa 110,2 mil. lei, resurse financiare identificate în cadrul FAOAM, aprobate pentru anul curent. Autoritățile consideră că indexarea salariilor lucrătorilor medicali va spori responsabilitatea angajaţilor și calitatea asistenţei medicale acordate populaţiei Republicii Moldova, precum și va contribui la ameliorarea situaţiei în asigurarea cu cadre medicale. Hotărârea a fost votată de Cabinetul de miniștri la 4 aprilie curent.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Compania Naţională de Asigurări în Medicină a RM | Guvernul Republicii Moldova

2001 vizualizări

Data publicării:

11 Aprilie /2018 15:22

Catalogul tematic

Asigurare obligatorie de asistenţă medicală | Noutăți

Etichete:

salarii | medici | CNAM | FAOAM | Hotarire de Guvern | indexare

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon