Știri

”Salariu în plic” și ”munca la negru”. Consecințe

În urma examinării unei petiţii, agentul constatator al Inspecţiei Teritoriale a Muncii Chişinău a întocmit în privinţa SRL „C” un proces verbal cu privire la contravenţie. La baza acestuia au fost puse art. 551 “Utilizarea muncii nedeclarate”, 552Achitarea salariului sau a altor plăţi fără reflectarea acestora în evidenţa contabilă” din Codul contravenţional al RM (CC), fiind depistate mai multe încălcări ale legislaţiei muncii de către angajator: – relaţiile de muncă nu au fost perfectate în formă scrisă prin încheierea contractelor individuale de muncă, fiind admisă munca nedeclarată, contrar prevederilor art. 71 şi art. 58 alin. (1) din Codul muncii (CM); - nu se ținea evidenţa timpului de muncă prestat efectiv de către angajați, inclusiv a muncii suplimentare, a muncii prestate în zilele de repaus şi în zilele de sărbătoare nelucrătoare, contrar prevederilor art. 106 din CM; – achitarea salariului în lipsa contractului individual de muncă, pentru munca executată sau ce urmează a fi executată, contrar prevederilor art. 2 din Legea salarizării nr. 847/2002; – nu se ţineau carnetele de muncă, contrar prevederilor art. 66 alin. (1) din CM; – achitarea salariului pentru două persoane, câte 3 000 (trei mii lei) fiecăruia, pentru o lună lucrată fără reflectarea acestora în evidenţa contabilă a întreprinderii, contrar art. 19 alin. (1) şi art. 23 alin. (1) din Legea Contabilităţii nr. 113/2007; - netransferarea în mărimea cuvenită, în modul şi termenele stabilite a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii conform Legii bugetului asigurării sociale de stat pentru anul 2017 nr. 286/2016. Materialele cauzei contravenţionale în privinţa SRL ”C”, în temeiul art. 409 alin. (3) CC, au fost expediate spre examinare Judecătoriei Chişinău (sediul Râşcani) care a recunoscut vinovată întreprinderea de comiterea contravenţiilor, numindu-i pedeapsă: • în baza art. 551 din CC – amendă în mărime de 210 unităţi convenţionale (UC) • în baza art. 552 din CC – amendă în mărime de 1000 UC. În conformitate cu prevederile art. 44 din CC, pentru concurs de contravenţii prin absorbţia sancţiunii mai uşoare de sancţiunea mai gravă, SRL „C” i-a fost stabilită pedeapsa definitivă sub formă de amendă în mărime de 1000 unităţi convenţionale, ceea ce constituie 50 mii lei. Reprezentantului SRL „C” i-a fost explicat că, în baza art. 34 alin. (3) din CC, entitatea este în drept să achite 1/2 din amendă, dacă o plăteşte în cel mult 72 de ore din momentul stabilirii acesteia. În acest caz, se consideră că sancţiunea este executată integral. Nefiind de acord cu hotărârea, administratorul SRL „C” a declarat recurs, solicitând admiterea recursului, casarea hotărârii, remiterea cauzei la o nouă rejudecare într-un alt complet de judecători, invocând că fapta contravenţională nu a fost comisă în general, iar procesul verbal cu privire la contravenţie a fost întocmit contrar prevederilor normelor legale şi în fapta descrisă de către agentul constatator nu au fost indicate toate circumstanțele indicate la locul faptei, precum şi că la materialele cauzei contravenţionale lipseşte dovada citării legale ale avocatului care îi reprezentă interesele. Din aceste considerente, procesul urmează a fi declarat nul de către instanţa de judecată. Examinând materialele cauzei contravenţionale în raport cu argumentele invocate în recurs, Colegiul penal al Curţii de Apel Chişinău a respins ca nefondat recursul declarat de către administratorul SRL „C” și a menţinut hotărârea primei instanțe, prin care întreprinderea a fost recunoscută vinovată de comiterea contravenţiilor prevăzute (utilizarea muncii ”la negru” și achitarea ”salariilor în plic”).
author icon

Victoria Belous

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Inspectoratul de Stat al Muncii RM

1651 vizualizări

Data publicării:

27 Noiembrie /2018 14:01

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon