Știri

Scutiri la importul mijloacelor de transport cu destinație specială

Codurile facilităților fiscale și vamale acordate persoanelor fizice conform legislației în vigoare se completează cu codul scutirii 975. În Monitorul Oficial din 8 martie curent a fost publicat Ordinul Serviciului Vamal nr. 74-O din 18 februarie 2019 cu privire la completarea anexei nr. 5.1 la Ordinul nr. 56-O din 21.02.2008 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind vămuirea bunurilor trecute peste frontiera vamală a RM de către persoane fizice și a unor formule tipizate”. Astfel, codul 975 prevede scutiri aplicate la importul mijloacelor de transport clasificate la poziția tarifară 8703 (cu capacitatea cilindrică a motorului de până la 2500 cm3 inclusiv) indiferent de termenul de exploatare, destinate pentru transportarea persoanelor cu dizabilități ale aparatului locomotor, în temeiul art. 49 alin. 3 din Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități1. Temeiul legal de acordare al scutirii este art. 124 alin.(14) pct.1 din Codul fiscal2 și Hotărârea Guvernului nr. 474 din 20.04.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale şi vamale la importul mijloacelor de transport cu destinație specială. Vor avea parte de facilitatea fiscală și vamală atât beneficiarii (cu condiția utilizării mijloacelor de transport menționate exclusiv în conformitate cu destinația lor finală), cât și persoanele terțe care au importat aceste mijloace de transport. Modul de introducere, plasare sub regim vamal de import a mijloacelor de transport și de beneficiere de facilitatea fiscală respectivă se va stabili de Guvern. În prezent, anexa nr. 5.1 conține 9 coduri de facilități fiscale și vamale acordate persoanelor fizice. _______________________ 1 Art. 49 alin. (3) - Persoanele cu dizabilități ale aparatului locomotor pot alege, la cerere, în schimbul compensației prevăzute la alin. (2), dreptul de a importa, o dată la 5 ani, cu scutire de drepturi de import, un mijloc de transport destinat transportării lor, clasificat la poziția tarifară 8703 (cu capacitatea cilindrică a motorului de până la 2500 cm3 inclusiv), indiferent de termenul de exploatare, conform prevederilor Codului vamal, ale Codului fiscal și ale Legii nr. 1380/1997 cu privire la tariful vamal 2 Art. 124 alin. (14) pct. 1 - Se scutesc de accize mijloacele de transport importate şi livrate cu titlu gratuit (donaţie), indiferent de termenul de exploatare, destinate: a) pentru scopuri medicale, clasificate la poziţiile tarifare 8702 şi 8703...
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Serviciul Vamal al Republicii Moldova | Monitorul Oficial al RM

3054 vizualizări

Data publicării:

12 Martie /2019 11:01

Catalogul tematic

Noutăți | Persoana fizică | Monitorul oficial

Etichete:

facilitati fiscale | facilitati vamale | persoane cu dizabilitati | pozitia tarifara | Serviciul Vamal | monitorul.fisc.md

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon