11
05 2017
869

Semnătura electronică avansată calificată pentru funcţionarii publici

Un proiect de lege ce stabilește utilizarea semnăturii electronice avansate calificate pentru semnarea declarației de avere și interese personale este propus de Cancelaria de Stat.

Proiectul prevede că Întreprinderea de Stat „Centrul de Telecomunicații Speciale” va emite semnătura electronică subiecților declarării averii și intereselor personale din cadrul organizațiilor publice în baza listelor nominale, prezentate de către organizațiile publice, care vor completa Registrul electronic al subiecților declarării averii și a intereselor personale cu datele referitoare la subiecții declarării care activează în cadrul organizaţiilor. Tot ele vor asigura veridicitatea datelor incluse în listele nominale ale subiecților declarării averii și a intereselor personale. Datele, ulterior, vor fi prezentate Autorității Naționale de Integritate și ÎS „Centrul de Telecomunicații Speciale”.

În scopul validării și stabilirii autenticității datelor conținute în listele nominale, posesorii Registrului de stat al populației, Registrului de stat al unităților de drept, Registrului electronic al subiecților declarării averii și a intereselor personale, Registrului de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică și ai Registrului funcțiilor publice și al funcționarilor publici, vor asigura accesul gratuit al ÎS „Centrul de Telecomunicații Speciale” la datele din Registre.

Pentru implementarea proiectului se propune ca din bugetul de stat, către Cancelaria de Stat, cu destinația Î.S. ,,Centrul de Telecomunicații Speciale” să fie alocată o sumă anuală de 8,75 mil. lei pentru asigurarea cu semnătură electronică a tuturor subiecților declarării, cu termen de valabilitate de un an.

Ministerul Finanțelor va asigura, centralizat, prin intermediul Cancelariei de Stat, acoperirea cheltuielilor aferente emiterii semnăturii electronice de către Centrul de certificare a cheilor publice din cadrul Întreprinderii de Stat ”Centrul de Telecomunicații Speciale”.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.