Știri

Serghei Pușcuța: Simplificăm procesele de administrare pentru agenții economici și sporim transparența

Guvernul a aprobat Regulamentul privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale. Principalele prevederi ale proiectului constau în descrierea modalității de evidență și calculare a amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale, modalității privind determinarea sumelor aferente cheltuielilor pentru reparație permise la deducere, precum și modalității de determinare a rezultatului fiscal în cazul ieșirii mijloacelor fixe. „Avem obiectivul să simplificăm procesele de administrare pentru agenții economici și să sporim transparența”, a declarat vicepremierul Serghei Pușcuța. Astfel, se propune metoda de evidență și calculare a amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale, prin trecerea de la calculul amortizării lunare la calculul amortizării anuale, proporțional perioadei de aflare în funcțiune a mijlocului fix pe parcursul perioadei fiscale. De asemenea, se propun norme de reglementare a modului de stabilire a duratei de amortizare pentru investițiile efectuate în mijloacele fixe care fac obiectul unui contract de leasing operațional, locațiune, concesiune, arendă, comodat și sublocațiune. Concomitent, va fi modificată și structura Registrului privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale în scopuri fiscale, aplicabil inclusiv în cazul efectuării reparației capitale, care va determina optimizarea resurselor necesare pentru evidența și calcularea amortizării în scopuri fiscale. Recomandăm să examinați și Noul sistem de evidență și calculare a amortizării în scopuri fiscale

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon