29
01 2018
1341

SFS liberalizează semnarea electronică a actelor ce ţin de informaţia din surse indirecte

Serviciul Fiscal de Stat va accepta informația de la persoanele și autoritățile ce sunt obligate să furnizeze SFS date ce reprezinta surse indirecte de informatii în formă electronică prin intermediul portalului www.servicii.sfs.md, care se va confirma cu semnătura electronică eliberată de către unul dintre prestatorii de servicii acreditați în domeniul semnăturii electronice avansate calificate din Republica Moldova. Modificarea este efectuată prin Ordinul SFS nr.19 din 18 ianuarie 2018 privind modificarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 16 din 14 ianuarie 2013. Anterior, infirmațiile erau oferite în formă electronică de asemenea prin intermediul portalului www.servicii.fisc.md, dar se confirmau doar cu semnătura electronică de autentificare eliberată de Centrul de certificare al Î.S. „Fiscservinform”, utilizată numai în relaţia cu organul fiscal. De vineri, 26 ianuarie curent, vor prezenta SFS datele cu semnătura electronică eliberată și de alți prestatori persoanele furnizoare de informaţii pentru SFS: - organele cadastrale teritoriale, deţinătorii registrelor de valori mobiliare, notarii publici - informaţia privind determinarea obligaţiilor fiscale ce ţin de înstrăinarea activelor de către persoane fizice; - Agenţia Servicii Publice - informaţia privind datele personale și documentarea mijloacelor de transport, inclusiv a celor transmise de către proprietari în folosinţă cu titlu oneros sau gratuit; - instituţiile financiare – toate tipurile de conturi active pe parcursul unui an fiscal, inclusiv rulajele (mişcările) pe aceste conturi; - Poliţia de Frontieră – informaţia privind trecerea frontierei de stat a RM; - companiile turistice – informaţia privind serviciile turistice prestate; - companiile de asigurare – informaţia privind contractele de asigurare; - deţinătorii de registre ale proprietarilor de valori mobiliare – informaţia privind tranzacţiile cu valori mobiliare efectuate în perioada anului fiscal; - Banca Naţională a Moldovei – informaţia despre persoanele cărora li s-a autorizat deschiderea de conturi în străinătate, precum şi rapoartele privind conturile deschise în străinătate prezentate de titularii de conturi; - notarii şi alte persoane care desfăşoară activitate notarială - informaţia privind contractele de vînzare-cumpărare, de schimb, de arendă a bunurilor imobiliare şi mobiliare; contractele de împrumut şi de donaţii; contracte aferente activelor de capital; - executorii judecătoreşti – informaţia privind realizarea drepturilor creditorilor recunoscute printr-un document executoriu prezentat spre executare; - birourile istoriilor de credit – informaţia privind subiecţii istoriilor de credit persoane fizice şi informaţiile privind obligaţiile debitoriale; - persoanele care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi a persoanelor fizice care practică activitate independentă – informaţia despre cheltuielile efectuate de către persoanele fizice la procurarea mijloacelor de transport; - persoanele care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi a persoanelor fizice care practică activitate independentă – informaţia privind împrumuturile contractate de la persoane fizice în perioada anului fiscal şi cele rambursate persoanelor fizice; - societăţile de plată – informaţia privind activităţile sau tranzacţiile realizate în numerar de către persoanele fizice pe parcursul unui an fiscal; - societăţile emitente de monedă electronică – informaţia privind activităţile sau tranzacţiile realizate în numerar de către persoanele fizice pe parcursul unui an fiscal; - furnizorii de servicii poştale – informaţia privind activităţile sau tranzacţiile prin sisteme de remitere de bani de către persoanele fizice pe parcursul unui an fiscal. Reiterăm, că, conform prevederilor Codului fiscal, SFS poate consulta surse indirecte de informaţii pentru determinarea venitului impozabil, iar în acest scop se utilizeaza atât informaţia disponibilă din sistemul informaţional al SFS, cât și surse indirecte: - informaţii de la instituţii financiare (sucursale sau filiale ale acestora), persoane care desfăşoară activitate notarială, organe vamale, organe de drept, burse de valori şi/sau alte organe publice privind tranzacţiile şi operaţiunile efectuate de persoana fizică şi datele despre aceasta, precum şi privind tranzacţiile şi operaţiunile similare efectuate de către alte persoane fizice în condiţii similare; - informaţii deţinute de persoane fizice şi juridice referitoare la bunuri, lucrări, servicii şi mijloace băneşti comercializate şi/sau transmise cu titlu gratuit, referitoare la mijloacele băneşti sau bunurile materiale procurate şi/sau primite de persoana fizică supusă verificării; - informaţia sau alte probe obţinute de Serviciul Fiscal de Stat prin utilizarea mijloacelor speciale, prin analize, măsurări, comparări, cercetări; - alte documente, informaţii, explicaţii şi/sau alte probe obţinute atât de la persoanele terţe, cât şi de la persoana fizică supusă verificării.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.