10
12 2018
1173

Stimularea fiscală. Astăzi expiră termenul prezentării cererii cu privire la declararea voluntară a mijloacelor băneşti

În conformitate cu prevederile Legii privind declararea voluntară și stimularea fiscală nr.180 din 26.07.2018, persoanele fizice au posibilitatea de a-și declara bunurile nedeclarate sau care au fost declarate la valoare redusă, achitând o taxă în mărime de 6% din valoarea bunurilor declarate voluntar. Astfel, potrivit Legii, subiecții declarării voluntare, până astăzi, 10 decembrie 2018 inclusiv, trebuie să prezintă la bancă o cerere cu privire la declararea voluntară a mijloacelor bănești pentru depunerea acestora în contul bancar și transferarea mijloacelor bănești a căror sumă este indicată în cerere în contul specificat. Taxa de declarare voluntară se achită de către subiectul declarării sau reprezentantul acestuia în ziua depunerii cererii de declarare voluntară și depunerii mijloacelor bănești. Totodată, subiectul declarării va prezenta la SFS, până în data la 1 februarie 2019 inclusiv, o notificare cu privire la declararea voluntară a bunurilor, atașând originalul extrasului de cont de la bancă, care confirmă existența în contul bancar, la sfârșitul zilei de 10 decembrie 2018, a mijloacelor bănești declarate voluntar, precum și originalul documentului ce confirmă achitarea taxei de declarare voluntară. Totodată, contribuabilii care doresc să beneficieze de anularea sumelor reflectate în sistemele de evidență al SFS a amenzilor aferente bugetului de stat sau fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală și majorările de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor, taxelor și a altor plăți obligatorii, neachitate până la 17 august 2018, inclusiv amânate, eșalonate sau aflate la evidență specială, trebuie să achite, până la 20 decembrie 2018, plățile de bază la impozite, taxe și alte plăți aferente bugetului de stat, inclusiv la defalcările de la impozitele şi taxele de stat aferente bugetelor locale, potrivit art.15 din Lege. Despre oportunitatea de a beneficia de stimularea fiscală amintește și Serviciul Vamal, care comunică că se apropie termenul de achitare benevolă a obligațiilor vamale restante pentru a beneficia de anularea tuturor amenzilor și penalităților, în cazul în care achită benevol datoriile reflectate în sistemul de evidență al organului vamal până la 20 decembrie 2018. De asemenea, agenții economici pot beneficia de prevederile Legii nr.180 în cazul achitării restanțelor la plățile obligatorii la CNAS, care a elaborat mecanismul realizării procesului de stimulare fiscal pentru plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat, în partea ce ţine de plăţile administrate de CNAS, reflectate în sistemul de evidenţă al Casei Naţionale, inclusiv luate la evidenţă specială în conformitate cu deciziile Serviciului Fiscal de Stat.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.