05
03 2018
874

Venituri suplimentare la BPN: surse şi metode indirecte

Mijloace suplimentare în sumă de 11,9 mil. lei au fost încasate la bugetul public național, potrivit raportului general al activităților de minimizare a practicii de achitare a salariilor „în plic” și a muncii „la negru”, realizate de grupurile multidisciplinare în anul 2017, publicat de Serviciul Fiscal de Stat. Astfel, la impozitul pe venitul reținut din plățile salariale, la buget s-a calculat suplimentar o plată în sumă de 3,4 mil. lei, dintre care 2,5 mil. – prin metode și din surse indirecte. În același timp, s-au calculat contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă de 9,2 mil. lei, dintre care, prin metode și din surse indirecte – 8,6 mil.lei, iar prime de aigurare obligatorie de asistență medicală – în sumă de 4,3 mil. lei, inclusiv 3,1 mil. fiind calculate prin metode și din surse indirecte. Serviciul Fiscal de Stat anunță că, pe parcursul anului 2017, a stabilit o serie de încălcări ale legislației în domeniul raporturilor de muncă, cum ar fi diminuarea fondului de salarizare, a impozitului pe venit, contribuțiilor de asigurări sociale și primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, fiind adoptate 137 decizii asupra acestor cazuri. Totodată, colaboratorii SFS au întreprins și alte acțiuni de monitorizare a activităților contribuabililor, cu depistarea și sancționarea cazurilor de practicare a activității ilicite. În acest sens au fost aplicate sancțiuni în sumă de 13,2 mil. lei. Serviciul Fiscal de Stat a realizat, pe parcursul anului trecut, 315 seminare pentru angajații și angajatorii din sectoarele cu risc sporit privind consecințele negative ale acceptării salariului neoficial – privarea de dreptul la asistență medicală, la o pensie decentă, la concediu – în scopul promovării politicilor de educare juridică și civică a salariaților. Tot în acest scop, organul fiscal a organizat acțiuni de conformare voluntară a contribuabililor, cum ar fi ședințe şi campanii de informare, scrisori remise în scop de conformare voluntară, vizite fiscale, etc. De asemenea, au fost eliberate 15 390 patente de întreprinzător și extins termenul de acţiune pentru altele 78 752. Serviciul Fiscal de Stat a realizat acțiuni de minimizare a practicii de achitare a salariilor „în plic” și a muncii „la negru” și în colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, fiind efectuate verificări în domeniul transportului de pasageri, cu întocmirea a 87 procese verbale și aplicate sancțiuni în sumă de 63 mii lei. Alte acțiuni au fost organizate în comun cu Inspectoratul de Stat al Muncii, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova. Acțiunile întreprinse cu CNSM s-au soldat cu încasări la bugetul public național, la compartimentul impozit pe venit, în valoare de 3,54 mil. lei, mai mult cu 13% față de anul precedent. Serviciul Fiscal de Stat notează că, în rezultatul analizei comparative dintre valorile salariului minim în sectorul real al economiei, salariul nominal lunar și încasările aferent plăților salariale administrate de SFS, s-a constatat că ritmul de creștere al acestora este mai mare decât ritmul de creștere a salariului minim garantat ca urmare al modificărilor operate în legislație, precum și datorită măsurilor de profilaxie a fenomenului „muncii la negru”. Notă: Acțiunile indicate sunt desfășurate anual în conformitate cu Regulamentul comun privind activitatea echipelor multidisciplinare și Planul de acțiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic” și a muncii „la negru”.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.