Știri

Veniturile BPN administrate de SFS, mai mari în anul 2016

Încasările la Bugetul Public Național (BPN), administrate de SFS în anul 2016, s-au majorat cu 11% comparativ cu anul 2015 și au constituit 27,6 mld. lei. La bugetul de stat în anul 2016 încasările au constituit 11,55 mld. lei, cu1,26 mld. lei mai mult comparativ cu anul 2015, sau o creștere de 12,2%. Și la bugetele unităților administrativ teritoriale în anul 2016 încasările au depășit cu 12,4% rezultatul anului 2015. Astfel, au fost încasate 3,27 mld. lei, fiind înregistrată o creștere cu 360 mil. lei. În bugetul asigurărilor sociale de stat s-au încasat 9,653 mld. lei, ceea ce constituie cu 737,8mil. lei mai mult sau o creștere de 8,3%. La fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală au fost încasate 3,154 mld. lei, un plus de 387,9 mil. lei față de 2015 sau o creștere de 14,0%. Indicatorii privind încasările la bugetul public național, conform clasificării veniturilor bugetare, confirmă că în 2016 ponderea majoră în totalul veniturilor acumulate a revenit impozitelor și taxelor pe mărfuri și diverse servicii (7 mld. 193,8mil. lei, dintre care 6 mld 334,6 mil. lei în bugetul de stat și 859,2 mil. lei în bugetele unităților administrativ teritoriale) și impozitului pe veni – 6 mld. 589,4 mil. lei, dintre care 4 mld. 708,6 mil. lei la bugetul de stat și 1mld. 880,7mil. lei, la bugetele unităților administrativ teritoriale. În cifra încasărilor de la impozitul pe venit cea mai mare parte o constituie impozitul perceput din salariu - 3 mld.109,3 mil. lei, dintre care 1mrd. 371, 1mil. lei în bugetul de stat și 1mld. 738, 2 mil. lei în bugetul autorităților administrativ teritoriale. Încasările de la impozitul obținut din activitatea antreprenorială a constituit 2 mld. 441,7 mil. lei . Cifra e în creștere, dar mai sunt multe persoane , care , deocamdată, nu au conștientizat, că acceptul de a munci neoficial este, în primul rând, în detrimentul lor. La acest capitol, precum susțin experții guvernamentali, dar și cei neguvernamentali, este necesar de a responsabiliza nu doar angajatorii, ci și angajații, privind consecințele muncii neoficiale. Ce ține de încasările de la aplicarea TVA la mărfurile produse și serviciile prestate pe teritoriul Moldovei, în 2016 acesta a fost acumulat în sumă de 5 mld. 374,2 mil. lei, dintre care 5 mld. 315,4 mil. lei în bugetul de stat și 58,83 mil. lei în bugetele unităților administrativ teritoriale. De la aplicare accizelor încasările au constituit 531 mil. 811,5 mii lei, dintre care 531mil. 152,2 mii lei la bugetul de stat și circa 660 mii lei - în bugetele unităților administrativ teritoriale. Încasările de la impozitele pe bunurile imobiliare au constituit în 2016 403 mln. 487 mii lei. Impozitul pe bunurile imobiliare se transferă la bugetele unităților teritorial administrative, constituind un compartiment important de venituri proprii ale acestora. Încă din cauza că multe bunuri imobiliare nu sunt înregistrate, fapt menționat și în rapoartele de audit, prezentate de Curtea de Conturi, încasările de la impozitul pe bunurile imobiliare nu sunt la nivelul așteptărilor. Pentru anul 2017 a fost majorată cota maximă aplicată la impozitarea bunurilor imobiliare de 0,3% la 0,4% , adică APL vor pute aplica un impozit la bunurile imobiliare între 0,1% și 04%. Totodată, o rezervă o constituie estimarea valorii de piață a bunurilor imobile din raioane și localitățile rurale. Estimarea valorii de piață a acestora din lipsa mijloacelor în bugetul de stat nu a fost efectuată. În 2016, la propunerea APL au fost adoptate un șir de modificări care permit autorităților publice locale să efectueze estimarea valorii de piață a bunurilor imobiliare și din alte surse permise de legislație decât cele alocate de la bugetul de stat. De asemenea s-a discutat că Agenția Relații Funciare și Cadastru ar putea implementa un proiect cu susținerea donatorilor externi, prin care să fie continuat procesul de evaluare în masă a valorii de piață a bunurilor imobiliare din raioane și în zona rurală, care în prezent se impozitează la valoarea de bilanț. Au fost, de asemenea, obținute încasări de la aplicare amenzilor și sancțiunilor. Suma acestora a constituit în 2016 165 mil. 857,7 mii lei , dintre care 154 mil. 855 mii lei, transferate la bugetul de stat, și peste 11 mil. lei la bugetele unităților administrativ teritoriale.
author icon

Maria Trifan

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1031 vizualizări

Data publicării:

01 Martie /2017 12:00

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon