24
08 2021
962

Anularea facturii fiscale în SIA „e-Factura”, din alte statute decât statutul „Finisate”

În articolele anterioare, a fost descris procesul de „Anularea facturii fiscale în SIA „e-Factura”, emise prin ciclul scurt” și „Anularea facturii fiscale în SIA „e-Factura”, emise prin ciclul lung” .

Există însă necesitatea de a anula factura fiscală sau facturile fiscale din alte statute ale sistemului „e-Factura”, cum ar fi din statutul „Aplicată prima semnătură” în situația în care, spre exemplu, s-a creat o serie de facturi fiscale cu data de eliberare de 01.08.2021, s-a aplicat prima semnătură electronică și s-a omis semnarea acestora până la data respectivă cu a doua semnătură electronică. Astfel, în ziua imediat următoare facturile fiscale respective nu mai pot fi semnate cu a doua semnătură electronică, regula în cadrul sistemului fiind că data eliberării facturii fiscale va fi mai mare sau egală cu data curentă, conform pct. 27 și 28 din Regulamentul cu privire la sistemul informațional automatizat de creare și circulație a facturilor fiscale electronice „e-Factura”, aprobat prin Ordinul SFS nr. 317/2020.

Necesitatea de a anula facturi fiscale create în SIA „e-Factura” poate surveni și pentru statutul „Aplicată a doua semnătură”, „Expediate la cumpărător” sau „La semnarea Cumpărătorului”.

Facturile fiscale din statutele menționate pot fi anulate multiplu, opțiune nou lansată la data de 19.08.2021.

Anularea facturii fiscale de către furnizor în alte statute decât „Finisate” se efectuează fără necesitatea anexării „Confirmării de anulare a facturii fiscale” semnată de către Cumpărător privind oferirea acceptului, dat fiind faptul că nemijlocit facturile fiscale respective nu au fost semnate de către cumpărător.

Pentru anularea facturii sau facturilor fiscale, Furnizorul va întreprinde următoarele acțiuni:

1. Va selecta una sau mai multe facturi fiscale din orice statut menționat mai sus și va accesa opțiunea „Anulează” din compartimentul „Suplimentar” din bara de meniu;

2. În pop-up-ul afișat se va indica motivul, dacă acesta este comun pentru toate facturile fiscale care se supun anulării. În cazul în care motivul este diferit, se vor grupa și anula facturile fiscale în dependență de motivul anulării. Această operațiune este necesară, dat fiind faptul că textul motivului indicat se va păstra pentru toate facturile fiscale bifate și se va reflecta la deschiderea și verificarea ulterioară a acestora.

3. În final se va accesa opțiunea „Anulează”, care se activează doar după completarea boxei cu motivul anulării facturilor fiscale.

Din moment ce Furnizorul accesează opțiunea „Anulează factura”, sistemul în mod automat plasează pe factura fiscală cuvântul „Anulat” pe diagonală și o trece în statutul „Anulate”, unde Furnizorul și Cumpărătorul dispun de posibilitatea vizualizării acestora.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.