11
07 2017
3396

,,Declarație electronică”. Semnătura multiplă

Serviciul Fiscal de Stat a lansat funcționalități noi în cadrul serviciului „Declarație electronică”. Acestea au fost dezvoltate de Î.S. ,,Fiscservinform” și vor permite semnarea și transmiterea multiplă, dar și gestionarea accesului dărilor de seamă fiscale și gestionarea accesului în cadrul serviciului pentru utilizatorii companiei. Prin funcționalitatea de semnare și transmitere multiplă, fiecare contribuabil (după crearea pachetului de rapoarte fiscale) va reuși să le selecteze pe toate și să le semneze printr-o singură operațiune, iar ulterior, prin același mecanism de selectare, să le transmită printr-un singur click. Cea de-a doua funcționalitate vine să faciliteze procesul de repartizare a împuternicirilor, de către conducător, utilizatorilor în cadrul serviciului. Prin urmare, utilizatorii au posibilitatea creării și vizualizării doar a dărilor de seamă pentru care au accesul configurat. Această funcționalitate asigură securitatea datelor companiei împotriva accesării neautorizate de către toți utilizatorii companiei care au acces la acest serviciu. Totodată, funcționalitatea dată asigură politicile de securitate sau alte reglementări interne cu privire la dreptul de acces și prelucrare date. Reiterăm că serviciul ,,Declarație electronică” constituie un instrument eficient de creare, verificare şi transmitere a dărilor de seamă fiscale în regim on-line, cu aplicarea semnăturii electronice eliberate de către prestatorii acreditați în domeniu. Serviciul este pus la dispoziția contribuabililor pentru raportarea electronică fiscală. Pentru a primi suportul necesar în procesul de raportare electronică fiscal, contactați Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat la numărul de telefon 080001525. SFS asigură, astfel, un proces continuu de modernizare a serviciilor electronice fiscale pentru oferirea unor servicii de înaltă calitate contribuabililor și în special, o atenție sporită este acordată procesului de raportare fiscală.

via | www.sfs.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.